چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۰۷:۰۳

درخواست تسهیلات مالی

       فایل های راهنما: 

 

 

 

نمودار روند اخذ تسهیلات مالی نمودار روند اخذ تسهیلات مالی


       فرم لازم: پرسشنامه(کاربرگ) عمومی صحا: 

این پرسشنامه برای دریافت تسهیلات به غیر موارد ذکر شده در کاربرگ های تخصصی در صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته طراحی شده است که شامل اجرای قرارداد، تولید محصولات و ... می باشد.

                            

 

 

 

پرسشنامه(کاربرگ) های تخصصی صحا:

 
 
 
 
 
 
   
 

   

   

 

  • نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر ،خیابان دوم(پژوهشگاه)، پلاک 21 
  • شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته
  • تلفن: 3 - 88748060(021) نمابر: 88748040(021)
  • صندوق پستی : 14155 - 1333 تهران | ایران

در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید