سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۱۱

سند مسئولیت اجتماعی شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

سند مسئولیت اجتماعی شرکت مادرتخصصی حمایت از

تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

مقدمه

مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR (Corporate Social Responsibility موضوع مهم و قابل توجهی در سال‌های اخیر بوده است به طوری که اغلب سازمان های سرامد توجه جدی ای در آن دارند. سازمان‌های پیشرو به عنوان سازمان‌های پاسخگو، برای شفاف‌سازی عملکردشان در برابر ذینفعان و ایفای تعهدات‌ خود در حوزه مسئولیت اجتماعی، ارزش‌های خویش را ابراز می‌دارند و اطمینان حاصل می‌کنند که این تعهدات در سراسر سازمان جاری و ساری شود.  به این ترتیب، مسئولیت ‌پذیری اجتماعی برای آنان مزایای دوجانبه ‌ای خواهد داشت؛ به طوری که هم سازمان از رویکرد اخلاقی ‌تر و منسجم‌ تری نفع می‌برد و هم جامعه و طرف‌های ذینفع، نظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان خواهند داشت.

فلسفه  " مسئولیت اجتماعی شرکت ها" در زمره مفاهیم اخلاق کسب و کار مطرح است و به نقشی که شرکت ها درحوزه اجتماعی برعهده دارند مربوط می‌شود.

بنگاه‌ها و سازمان‌ها برای اینکه در کسب‌  وکار خود موفق باشند باید مسئولیت خود را در قبال جامعه و تمام کسانی که تحت تأثیر فعالیت‌های سازمان قرار می‌گیرند رعایت کنند.

سازمان‌ های پیشگام به عنوان سازمان‌ها یی پاسخگو، برای شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان خود در قبال عملکردشان، روشی بسیار اخلاقی در پیش می‌گیرند. این سازمان‌ها حساسیت و توجهی ویژه به پاسخگویی اجتماعی و حفظ ثبات زیست‌بوم سازمان در حال و آینده دارند و این دیدگاه را ترویج می‌کنند. مسئولیت اجتماعی در ارزش‌های سازمان‌ها بیان شده است. آنها از طریق مراوده باز با ذینفعان، انتظارات و مقررات محلی و جهانی را درک و رعایت کرده و از آن فراتر می‌روند.

مسئولیت اجتماعی سازمان به عنوان مسئولیت شرکت در قبال جامعه، افراد انسانی و محیطی است که سازمان در آن فعال است و این مسئولیت از ملاحظات اقتصادی فراتر می رود. در واقع مسئولیت اجتماعی سازمان، فعالیت‌هایی است که پیش برنده منفعت اجتماعی بوده  و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون لازم می‌دارد.

شرکتها همانند اعضای جامعه و شهروندان به این درک رسیده اند که آن‌ها توسط جامعه به وجود می‌آیند و قوانین خود را از جامعه ای میگیرند که در آن فعالیت میکنند. آن‌ها باید نقش، محدوده و هدفشان را در کنار درک کامل تأثیرات و مسئولیت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی انجام دهند.

یک شرکت، زمانی به تعهد اجتماعی خود عمل می‌کند که به مسئولیت‌های قانونی و اقتصادی خود عمل کند و نه بیشتر. به عبارت دیگر، شرکت به حداقل مسئولیتی که قانون از او خواسته است، عمل می‌کند. چنانچه شرکتی، هدف اجتماعی را ترغیب کند، تنها به‌منظور رسیدن به اهداف اقتصادی خود است و نه چیز دیگر. مسئولیت اجتماعی با ورود خود، یک چارچوب حاکمیت اخلاقی را اضافه می‌کند که براساس آن، شرکت‌ها به فعالیت‌هایی اقدام می‌کنند که وضع جامعه را بهتر کرده و از انجام کارهایی که باعث بدتر شدن وضعیت جامعه می‌شود نیز پرهیز ‌کنند. پاسخگویی اجتماعی اشاره به توان و ظرفیت شرکت در جهت عمل و اقدام نسبت به خواسته‌ها و انتظارات جامعه دارد.

تعریف و زیر مجموعه ها

جهان جای بزرگی است که ما انسان‌ها، حیوانات و سایر جانداران و گیاهان و همه آنچه بشر تولید کرده را در خود جای داده است. اینکه هریک از ما تنها به منظور رفع نیازهای خود گام برداریم نه تنها به نابودی جهان می‌انجامد، بلکه امکان زیست و فعالیت همه را دشوارتر خواهد کرد.

از اواخر دهه 90 میلادی بسیاری از سازمان‌ها به توسعه پایدار رو آوردند و سعی کردند خط مشی سازمان را به سمتی سوق دهند که ضمن حفظ منافع ذینفعان، حداقل زیان‌ها به دیگران وارد آید.

مسئولیت اجتماعی به سه بخش فعالیت‌های محیطی، خیرخواهانه و اخلاقی تقسیم می‌شود.

مسئولیت‌های محیطی دربرگیرنده وظیفه انسانی در قبال منابع طبیعی و محیط زیست است. استفاده از مواد زیست تخریب پذیر و عدم استفاده از کربن جوهری نمونه‌های بارزی از این دسته است.

در دسته فعالیت‌های خیرخواهانه، باید از ارائه خدمات و رفع معضلات اجتماعی نام برد. همچنین می‌توان به حمایت از کودکان خیابانی، به کارگیری معلولان و توانیابان در تولید و در کارخانجات و به کار گماردن آنها در مشاغلی که از عده انجامش بر‌می‌آیند، اشاره کرد. اختصاص بخشی از بودجه برای درمان بیماران خاص می‌تواند از دیگر بخش‌های فعالیت در این زمینه باشد.

فعالیت‌های بخش اخلاقی شامل پرداخت درآمد بیشتر از پاداش به کارکنان، ایجاد فرصتی برای اشتغال بیکاران و اجتناب از کارکردن با شرکت‌های دارای سابقه صنفی است.

در رعایت مسئولیت‌های اجتماعی، لازم است به جنبه‌های مختلف امر توجه کرد. برای مثال، محافظت از آب و انرژی، تعمیر جاده‌ها، ایجاد مراقبتهای بهداشتی برای کارمندان، کاهش هزینه‌های اداره سازمان و هرآنچه افزایش همکاری و مشارکت کارکنان را به دنبال داشته باشد، همگی در زمره مسئولیت‌های اجتماعی است.

زمینه فعالیت اقتصادی

بانک‌ها معمولا مسئولیت اجتماعی خود را با زمینه‌های محدودتری تعریف می‌کنند. به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی در جامعه، میتوانند با فراهم کردن زمینه‌های رشد تولید و اشتغال، موجب بهبود شرایط رفاهی و اقتصادی جامعه شوند. نکته لازم به ذکر این است که مسئولیت اجتماعی نافی سود سازمان نیست، بلکه سازمان علاوه بر اهداف خود باید به گونه ای عمل کند که منافع بلندمدت بنگاه و جامعه را به طور همزمان در پی داشته باشد. از جمله فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی که در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی صورت می‌گیرد می‌توان به فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی، برگزاری نشست‌های ادبی و فرهنگی، مشارکت در جشنواره‌ها، همکاری با سازمان‌های مردم نهاد، تخصیص امکانات به زنان بد سرپرست و بی سرپرست در جهت راه اندازی کسب و کار، کنترل مصرف انرژی بیرون و درون سازمان اشاره کرد. عمده این سرفصل‌ها عبارتند از: مسائل آموزشی، مسائل بهداشتی و سلامت، مسایل فرهنگی، حفظ محیط زیست.

شرکت مادر تخصصی حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

هیچ کشوری بدون شهروندانی که به خودباوری در مورد توانایی های خود رسیده باشند، در مسیر توسعه قرار نمی گیرد. مطالعه تاریخ کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که تنها ملاک پیشرفت یک کشور رشد اقتصادی آن نیست بلکه کاهش فقر، کم کردن فاصله طبقاتی و افزایش روحیه تولیدکنندگی به جای مصرف زدگی و اتکا به نیروی انسانی به جای منابع مادی، ویژگی بارز کشورهای موفق است و موتور محرک این پیشرفت توسعه فناوری است که نیازمند تعمیق ساخت داخل می باشد و تعمیق ساخت داخل نیازمند تعمیق فناوری می باشد.مسولیتی که پس از تغییر اساسنامه صندوق حمایت از صنایع الکتروینک به صنایع پیشرفته بر دوش این مجموعه نهاده شده تا بعنوان بازوی توسعه فناوری های پیشرفته در توسعه پایدار کشور نقش بای کند.

با تکیه بر چنین بنیادهای نظری ، به دنبال فرهنگ سازی برای تولید و اشتغال و توانمند کردن شهروندان به جای کمک های مالی کوتاه مدت به آنها هستیم و بر مبنای برنامه کلان مقام عالی وزارت صمت مبنی بر تعمیق ساخت داخل در این مسیر قدم برمیداریم. فرهنگی که باعث شود شهروندان به تسهیلات دولتی نه به عنوان مسکنی بر دردهای خود، که به عنوان کمکی برای رشد و پیشرفت کسب و کارها و توسعه پایدار ملی بنگرند؛ چرا که نداشتن شغل و درآمد، علاوه بر آسیب‌های اجتماعی فراوانی که در یک جامعه ایجاد می‌کند، در درجه نخست موجب مخدوش شدن شخصیت انسانی فرد و احساس سرباری برای اجتماع می شود و بزرگترین عامل نابودی ملت ها ناامیدی است.ما آمده ایم تا بذر امید را رو زنده کنیم و ناقوس فناوری های پیشرفته را به صدا در بیاوریم و موجبات لذت جامعه از غرور ملی و افتخار را با این سمفونی ایجاد کنیم.

ایجاد اشتغال و وارد کردن زنان و مردان به چرخه تولید باعث ایجاد روحیه قدرتمند و بالنده برای اقشار مختلف جامعه و تربیت سالم نسل بعدی خواهد شد.امری که بزه اجتماعی را نیز کاهش میدهد.

شرکت مادر تخصصی حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته به نمایندگی از وزارت صنعت معدن و تجارت با تکیه بر رسالت خود ، قدم در راه دشوار تربیت شهروندان مولد گذاشت که بخشی از حرکت چرخ اقتصاد کشور را برعهده گرفتند .

 شرکت مادر تخصصی حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، به عنوان نهادی که بر مساله صنایع پیشرفته متمرکز است، توانسته بازوی اجرایی وزارت صمت در حوزه فناوری های پیشرفته در منظومه توسعه صنعت و اشتغال باشد و با حمایت از طرح های بدیع صاحبان کسب و کار، تقویت مزیت نسبی مراکز کمتر برخوردار و نقاط مختلف کشور و برچیدن بیکاری از بین قشر تحصیلکرده کشور، و همچنین وارد کردن زنان به چرخه اقتصاد و کسب و کارهای با فناوری بالا، نقشی مهم در پیشبرد اهداف دولت و وزارت صمت داشته باشد. در این راستا شرکت مادر تخصصی حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته پیشبرد اهداف خود در جهت تمرکز زدایی از مرکز را مبتنی بر افتتاح دفاتر محلی و استانی پایه ریزی کرد.

از جمله اهداف صندوق در اجرای این طرح ها عبارتند از:

- توانمندسازی ساکنین دورتر از مرکز و تاکید بر خودباوری

- تقویت زیرساخت ها با هدف افزایش تولید و ریشه کنی بیکاری در استان ها

- ایجاد ساختار حمایتی انعطاف پذیر بر اساس آمایش سرزمینی

- ایجاد روحیه مسئولیت پذیری و ترویج مشارکت اجتماعی در توسعه

- آموزش کاربردی افراد با هدف تولید بازار محور

- توسعه مزیت های رقابتی و تولیدی محصولات و خدمات

- افزایش درآمد شرکت های نوپا و ایجاد زمینه برای افزایش فرصتهای صادراتی کسب و کارهای فناورپایه

- بهره برداری از اکوسیستم طبیعی با محوریت توسعه کسب و کارهای دارای مزیت برای هر استان

- کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح درآمد جامعه با افزایش بهره وری صنایع و ایجاد مزیت های رقابتی

- دسترسی آسان به منابع مالی ارزان در سراسر کشور

- توسعه فرهنگ کارآفرینی و مشارکت پذیری

این اهداف علاوه بر اهداف سازمانی و رسالت صندوق، در راستای تحقق اهداف والای اجتماعی و با تعاریف مسئولیت اجتماعی نیز همسو هستند.

موفقیت کسب‌وکار به پیشرفت جامعه متصل است و رابطه مستقیمی میان این دو وجود دارد. اگرچه نقش صندوق به‌عنوان یک نهاد حمایتی بخش‌های وسیعی از مسئولیت اجتماعی را پوشش می‌دهد، اما ما در جایگاه یک مجموعه حمایتگر از کارآفرینان، همواره در توسعه کسب و کارهای فناورپایه به مسئولیت‌های اجتماعی ‌مان توجه داشته‌ایم. ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده همواره مورد تأکید مدیران بوده و در سراسر کشور،اهمیت ویژه‌ای داشته است. این امر در اهمیت حفظ سلامت منابع انسانی به طور عام نیز ریشه دارد.


همکاران ما به سراسر کشور در بدترین شرایط آب و هوایی به مناطق مختلف مراجعه می‌کنند تا ضمن بازدید از طرح‌های مورد حمایت و درخواست کنندگان تسهیلات ضمن مدیریت صحیح منابع و نظارت بر انجام طرح ها، با مسائل کارآفرینان از نزدیک آشنا شوند و گامی برای تسهیل روند ارائه خدمت بردارند.

به باور ما، مسئولیت­‌پذیری اجتماعی یک تعهد است که شامل زمینه‌های زیر می‌شود:

 • تعهد در قبال حفظ محیط زیست
 • تعهد در قبال عدم تبعیض در امور استخدامی
 • تعهد در قبال توجه به تأمین نیازهای کارکنان
 • تعهد در قبال اختصاص منابع مالی در مسیر تامین رفاه عمومی مورد قبول اکثریت جامعه
 • تعهد در قبال نپرداختن به فعالیت­‌های غیراخلاقی
 • تعهد در قبال اصول بنیادین انسانیت و پاسخگویی در قبال آنها

 

ما یک نهاد صرف مالی نیستیم و نگاه درآمدی بر فعالیت های خود نداریم. آنچه صندوق را از سایر موسسات مالی و اقتصادی متمایز می‌کند رسالت عمده این شرکت مادرتخصصی و اهداف آن است. نگاه راهبردی مجموعه کمک به راه اندازی و رونق کسب و کار، توانمندسازی زنان، تمرکززدایی از مرکز و ارتقای سطح معیشت و زندگی اقشار کمتر برخوردار، حمایت از کسب و کارهای نوپا و ایجاد اشتغال مخصوصا در مناطق مرزی و محروم است.

وام‌ها و تسهیلات ارائه شده صندوق عمدتا دارای کارمزد بسیار پایین بین 4 تا 14 درصد  هستند و نگاه حمایتی نسبت به تعیین وثایق با درخواست کنندگان رفتار میگردد.

منشور مسئولیت اجتماعی

از آنجا که مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که یک سازمان میبایست در جهت حفظ و مراقبت از آنها و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد و با توجه به اهمیت این حوزه، صندوق اقدام به انتشار گزارش عملکرد خود در این زمینه می‌نماید. توجه به ذینفعان کل گروه‌ها، بررسی و درک نیازها و انتظارات آنها و همچنین پاسخگویی معقول و متناسب به این نیازها، یکی از محورهای اصلی فعالیت صندوق در حوزه ایفای مسئولیت اجتماعی است.

رضایت عموم ذینفعان

در جهان پر رقابت امروز، تلاش برای خوش‌نامی، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفی و کمّی در بنگاه حمایتی ای همچون شرکت مادر تخصصی حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته در گرو توجه به نیازهای متنوع و متفاوتی است که گروه‌های مختلف مخاطبان و ذینفعان در فضای پیرامونی طرح می‌کنند. هرچند رضایت مشتریان و کارکنان می‌تواند در توسعه کسب و کار و رشد اقتصادی یک بنگاه، تاثیرات روشن و آشکاری داشته باشد اما افزایش رضایت عموم ذینفعان و نه فقط بخشی از آنها، و ایفای مسئولیت‌های متنوع اجتماعی، از جمله فعالیت‌های صندوق صنایع پیشرفته است.

همکاران ما در صندوق همچون بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر به انجام مسئولیت‌های اجتماعی فردی و سازمانی خود در قبال رعایت قوانین و اصول متعارف اجتماعی متعهد هستند.

نمونه‌ مزایای مستقیم ناشی از مسئولیت اجتماعی برای یک شرکت شامل موارد زیر هستند:

 • افزایش ارزش تجاری و نشان تجاری
 • دسترسی بیشتر به منابع مالی
 • نیروی کار سالم‌تر و ایمن‌تر
 • مدیریت ریسک و نظارت موثرتر بر امور شرکت
 • کارکنان مشتاق
 • وفاداری مشتری
 • ارتقای اعتماد و اطمینان طرف‌های ذی‌نفع
 • تقویت وجهه عمومی

مدل مفهومی کرول

پروفسور آرچی کرول هرم مسئولیت اجتماعی‌ را در سال ۱۹۹۱ منتشر کرد و از آن زمان این هرم به ابزاری بسیار پرکاربرد تبدیل شده است. او مدعی است که CSR تنها زمانی می‌تواند تبدیل به واقعیت شود که رهبران به جای اینکه رفتار غیراخلاقی یا ضداخلاقی داشته باشند، اخلاقی عمل کنند.

مسئولیت اقتصادی

پایین‌ترین سطح هرم را می‌سازد و مربوط به سودآور بودن کسب وکار است. بخشی از مسئولیت شما در یک شرکت این است که هزینه‌ها را در پایین‌ترین سطح نگه‌ دارید و سود را به بیشترین حد برسانید، برای توسعه‌ کسب‌وکار سرمایه‌گذاری کنید و برای صاحبان و سهامداران شرکت ‌تان بازگشت سرمایه ‌داشته باشید. اینکه از نظر اقتصادی مسئول باشید معنایش این است که می‌توانید در اجتماع شغل‌های پایدار ایجاد کنید و خدمات و محصولات بی‌ضرر برای جامعه تولید کنید.

همه‌ افرادی که در یک سازمان کار می‌کنند، از رئیس گرفته تا زیردستان می‌توانند با انجام کارشان به بهترین شکل در این مسئولیت سهم داشته باشند و خود را با رویکرد‌های نوآورانه و تازه برای حل مسئله تطبیق دهند.


مسئولیت قانونی

این نیز کاملا روشن است، حداقل الزام یک کسب‌ وکار پیروی از قانون است. در بسیاری از کشور‌ها به این معنی است که درباره‌ محصولات و خدماتی که ارائه میدهید صادق باشید، ایمنی کارمندان و مشتری‌ها را تأمین کنید، محیط زیست را تخریب نکنید و مالیات خود را پرداخت کنید. حداقل معنی آن این است که سازما‌ن تان از پیگرد و جریمه در امان نگه دارید. چرا که بر روی سود و آبروی شما تأثیر منفی می‌گذارد و حتی می‌تواند منجر به تعطیلی کسب‌ وکارتان شود.

برای مثال به عنوان یک مدیر می‌توانید با اطمینان از اینکه اعضای تیم‌تان ابزار و لباس مناسب دارند و آموزش‌های لازم را دیده‌اند، نسبت به سلامتی و رعایت قوانین ایمنی اطمینان حاصل کنید. کارمندان نیز با استفاده از اطلاعات دقیق، به روز و قابل اطمینان می‌توانند از شرکت و مشتری‌هایش مراقبت کنند.

مسئولیت اخلاقی

این بخش از هرم شما را موظف می‌کند که کار درست و منصفانه را انجام دهید حتی اگر قانون چنین چیزی از شما نخواسته باشد. برای انجام این مسئولیت به چشم‌انداز اخلاقی‌ای که کارول معرفی می‌کند نیاز است.

برای مثال شما می‌توانید سازمان ‌تان را طوری شکل دهید که مالیات کمی بپردازید یا اصلا مالیات نپردازید، اما وظیفه‌ اخلاقی شما این است که از این کار خودداری کنید، حتی اگر قانون به شما این اجازه را بدهد. یا در مقیاسی کوچکتر برای اعضای تیم‌تان شرایط کار انعطاف‌پذیری ایجاد کنید که آنها بتوانند همراه با کارشان مسئولیت‌های مراقبتی را نیز در نظر بگیرند.امری که صندوق طی این سال ها بصورت جدی بر آن تاکید دارد.

مسئولیت انسان‌ دوستانه

این بالا‌ترین سطح مسئولیت است و از انتظارات فراتر می‌رود. این سطح از شما می‌خواهد یک شهروند خوب و فعال باشید و برای بهبود جهان اطراف‌تان تلاش کنید. مثالی از این نوع رفتار می‌تواند اعضایی از تیم باشند که در هنگام کار در برنامه‌های داوطلبانه شرکت می‌کنند، حاضرند برای ابتکارات جامعه پول خرج کنند، حاضرند مشاوره‌های حرفه‌ای رایگان بدهند یا مانند شرکت یونیلور با فقر جهانی مبارزه کنند. صندوق تقریبا هر روز خود را اینچنین به شب میرساند.

مزایا

هرم کرول مسئولیت را بر روی مسئولیت می‌سازد و قصد دارد مدلش‌ را به صورت یک کل اعمال کند. معنای این حرف این است که موفقیت در یک یا دو حوزه کافی نیست.

واضح است که عمل کردن به مسئولیت‌های اقتصادی و چشم‌پوشی کردن از مسئولیت‌های اخلاقی، یا برعکس، دیر یا زود سازمان شما را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. مسئولیت‌های اخلاقی و انسان‌ دوستانه دل‌بخواهی‌تر به نظر می‌رسند، اما عمل کردن به آنها می‌تواند نتایج فراوانی به همراه داشته باشد:

1.      اعتبار ایجاد کند. نشان دادن اینکه شما اخلاقی یا انسان‌ دوستانه رفتار می‌کنید، بیان کننده‌ این است که به طور کلی مسئولانه عمل می‌کنید و در نتیجه می‌توانید برای مشتریان اعتماد ایجاد کنید. این کار شما را از رقبایتان متمایز و برند شما را برجسته می‌کند و سودتان را افزایش می‌دهد. در سطح تیمی می‌توانید با داوری منصفانه درباره‌ شکایت مشتریان یا بخش‌های حمایت مالی و رفتار انسانی با کسانی که به شما بدهکار هستند و برای بازپرداخت قرض‌شان مشکل دارند، چهره‌ای اخلاقی از خودتان به نمایش بگذارید.

2.      موجب افزایش پایداری شود. سبز بودن می‌تواند از طریق کاهش مصرف انرژی، کاهش هزینه‌ مواد اولیه، بهبود تولید و زنجیره تأمین، کاهش مالیات تولید دی‌اکسید کربن، منافع مالی مستقیمی برای شما داشته باشد. به عنوان یک مدیر می‌توانید برای اعضای تیم‌تان انتظاراتی را مشخص کنید که با پیروی از آنها پیشرفت دائمی ایجاد کنند و به این انتظارات مانند بخشی از کارشان نگاه کنند و نه چیزی که به کارشان افزوده شده باشد. شما می‌توانید با حمایت از کارمندان خود به آنها کمک کنید باروری‌شان را حفظ و در کارشان رشد کنند.

3.      به جذب و حفظ استعداد‌ها کمک کند. پذیرفتن مسئولیت اجتماعی می‌تواند شما را تبدیل به یک کارفرمای عالی بکند. افراد آرزوی کار کردن با شما را خواهند داشت، زمانی که به تیم‌ شما بپیوندند احساس غرور و هدفمندی می‌کنند و می‌خواهند کارشان را با شما ادامه بدهند. احتمالا از فرصت‌های جذابی که فراتر از وظایف رسمی‌شان وجود دارد، لذت خواهند برد و هنگام صحبت با دوستان و خانواده‌شان درباره‌ شما حرف‌های مثبتی خواهند زد. معنای این اتفاق این است که شما همیشه بهترین کاندیدا‌ها برای شغل‌های مختلف را در اختیار خواهید داشت. تأثیر شما در این حوزه بسیار شدید است چرا که اعضای تیم احساس می‌کنند همان مقدار که برای مدیرشان کار می‌کنند، برای شرکت و جامعه نیز کار می‌کنند.

چالش‌ها

درخواست کارول برای اینکه هم ‌زمان به همه‌ مسئولیت‌ها واکنش نشان بدهید بزرگ‌ترین چالش اوست.

برای مثال آیا ممکن است یک قرارداد جدید و سودآور یا فرصت سرمایه‌گذاری با جایگاه اخلاقی شما تعارض داشته باشد؟ از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در مسئولیت اجتماعی بخشی از منابع را به خود اختصاص می‌دهد و ممکن است شما را از فعالیت‌های اصلی‌تان دور کند. یک شرکت بزرگ ممکن است بتواند بودجه‌ای برای این کار اختصاص دهد و حتی تیمی را برای فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی منصوب کند، اما یک سازمان کوچک‌تر توان مالی‌اش را ندارد.

بدتر اینکه اگر به سختی اعتبار مسئولیت اجتماعی خود را بهبود بخشید اما نتوانید آن را اجرایی کنید یا مشخص شود که چیزهای پایه‌ای را نادیده گرفته‌اید به سبزشویی متهم خواهید شد. به این معنا که شما واقعیت کثیفی را پشت یک چهر‌‌ه‌ پاک پنهان کرده‌اید و اگر به سبزشویی متهم شوید، اعتبارتان از بین خواهد رفت. برای مثال اگر مشخص شود که کارمندان شما در شرایط بسیار سخت کاری لباس می‌دوزند دیگر مواد کتان ارگانیک شرکت شما هیچ ارزشی نخواهند داشت. یک برنامه‌ تفریحی برای کارمندان هم نمی‌تواند جایگزین دست‌مزد‌ یا شرایط کاری حداقلی شود.

با توجه به اهمیت موضوع وابعاد گسترده آن در حوزه‌های مختلف، و با توجه به نظریات ارائه شده توسط دانشمندان مختلف، مطالعه تطبیقی مسئولیت‌های اجتماعی برای شرکت مادر تخصصی حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته با الهام از مدل کرول به شرح زیر است:

 

سطح یک: مسئولیت اقتصادی

 •  ارائه تسهیلات موردنیاز به جوانان و صاحبان ایده، کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای دانش پایه
 • افزایش کارآفرینی در بین مردم و ایجاد انگیزه در نیروی کار جامعه که به هر دلیل برای راه اندازی یا تجهیز و توسعه کارگاه به بودجه نیاز دارند
 • کمک به اقشار کم درآمد و کم برخوردار
 • تعریف و تدوین مدل‌های حمایتی برای پرداخت تسهیلات به مخاطبین

سطح دو: مسئولیت قانونی

 • رعایت قوانین و مقررات اساسنامه ای،بخشنامه های وزارت صمت،قوانین ابلاغی مجلس محترم شورای اسلامی، قوانین عملیات بانکی و دستورالعمل های بانک مرکزی و سایر نهادهای بالادستی
 • هماهنگی با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری جهت جلوگیری از موازی کار
 • پرهیز از ایجاد هزینه اضافی
 • پرهیز از اعمال تبعیض جنسیتی، مذهبی، قومی و جغرافیایی
 • رعایت بهداشت و ایمنی، عدم آلایندگی محیط زیست
 • به روز رسانی و اصلاح قوانین و شرایط و ضوابط پرداخت تسهیلات برای تسهیل دسترسی مردم به منایع

سطح سه: مسئولیت اخلاقی

 • التزام به رعایت ارزش‌ها و فرهنگ سازمانی
 • پایبندی به اصول اخلاقی و هنجارهای اجتماعی، منطبق با انصاف
 • پرداختن به فعالیت‌های مجاز

سطح چهار: مسئولیت انسانی

       - انجام فعالیت‌های انسان دوستانه و فداکارانه و تلاش برای کاستن از مشکلات مردم و بهبود کیفیت زندگی آنها

 • اعطای تسهیلات ارزان قیمت
 • کاهش تعرفه 1% تسهیلات برای شرکت های دارای مدارک حمایت از مسئولیت های اجتماعی که بر اساس مدل صندوق عمل نموده اند.
 • مشارکت در آگاهی رسانی و افزایش توانمندی اقشار کمتر برخوردار
 • تمرکز زدایی از مرکز جهت دسترسی بهتر
 • ایجاد سامانه جامع برای کاهش هزینه های بروکراسی و مراجعه و همچنین کاهش مصرف کاغذ و آلودگی هوا

 


پیشنهادات

صندوق به منظور ارتقای هرچه بیشتر نقش خود در عرصه مسئولیت اجتماعی، در زمینه‌های مختلف به فعالیت‌های زیر را بصورت جدی مورد توجه قرار داده است:

محیط زیست

1.      اعطای تسهیلات به شرکت هایی که در کاهش آلودگی هوا،آلودگی های زیست محیطی،بهداشت روانی جامعه و ... طرح هایی با فناوری پیشرفته ارائه دهند.

2.      در نظر گرفتن مولفه حفظ محیط زیست در ارزیابی طرح ها برای کاهش تعرفه تسهیلات یا ضمانت نامه ها

3.      الزام افراد به ایجاد فضای سبز در محل کار و کارخانه خود و در نظر گرفتن تعرفه کاهش برای تسهیلات

4.      الزام افراد به تفکیک زباله خشک و تر از مبدا و افزایش مدت تنفس

فرهنگ و هنر

1.      همکاری در برگزاری نشست‌های فرهنگی و هنری به منظور بزرگداشت مفاخر ادبی، فرهنگی و هنری

2.      کمک به انتشار نشریات فرهنگی

3.      پیشنهاد روز انجام کار داوطلبانه در ماه و صرف آن در یک موضوع خاص

4.      هماهنگی بازدید از موزه‌ها و مراکز فرهنگی

5.      برگزاری تورهای زیارتی و مذهبی برای همکاران

6.       احیا تعاونی کارمندان صندوق در جهت اشائه فرهنگ تعاون و همجنین افزایش قدرت خرید ملک و ... برای همکاران

7.      حمایت از ساخت و تجهیز موزه‌ها، موزه‌های میراث روستایی و ...

8.      حمایت و تلاش برای احیای فرهنگ و آیین سنتی و بومی، بازی‌های محلی، هنرهای سنتی و بومی در حال فراموشی

بهداشت و سلامت

1.      اعطای تسهیلات برای ساخت و تجهیز مراکز پزشکی و درمانی، تجهیز رادیولوژی‌ها، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها، مراکز توانبخشی، کلینیک‌ها و درمانگاه‌ها، و تجهیز ناوگان حمل بیمار

2.      ارائه تسهیلات به شرکت های دارای فناوری های پیشرفته که در حوزه بهداشت و سلامت قدم برمیدارند.

آموزش

1.      برگزاری دوره های آموزشی برای همکاران

2.      برگزاری دوره های آموزشی جهت اداره بهتر زندگی شخصی که در جهت پرورش فرزندان سالم به اجتماع شود.

3.      توسعه دفاتر استانی و آموزش نیروهای محلی

4.      برگزارس دوره های آموزش و منتورینگ برای شرکت های دانش بنیان در جلسات هم اندیشی با این شرکت ها

5.      حضور در جشنواره های علمی و نوآوری با رویکرد حمایت از جوانان

6.       همکاری با موسسات بین المللی به منظور برگزاری دوره‌های آموزشی، با مشارکت سازمان‌های بین المللی 

7.      حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی

 

 • نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر ،خیابان دوم(پژوهشگاه)، پلاک 21 
 • شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته
 • تلفن: 3 - 88748060(021) نمابر: 88748040(021)
 • صندوق پستی : 14155 - 1333 تهران | ایران

در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید