یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳ ۱۴:۱۳

صدور ضمانت نامه

 راهنمای خدمت
 1  عنوان خدمت صدور ضمانت نامه در حوزه صنعت
 2  شناسه خدمت 13041796000
 3  معرفی خدمت صدور انواع ضمانت نامه ها شامل: شرکت درمناقصه /مزایده، حسن انجام کار/تعهدات و پیش پرداخت 
 4  شرایط کسب خدمت

با توجه به لزوم صدور هر چه سریعتر ضمانت نامه‌ها درصورت درخواست متقاضیان، این صندوق اقدام به تشکیل پرونده اعتباری برای هر یک از متقاضیان می نماید. تعیین حد اعتباری شرکت ها باعث سهولت و تسریع در صدور ضمانت نامه خواهد شد.

نحوه درخواست صدور ضمانت نامه یا تشکیل پرونده اعتباری به شرح ذیل می باشد:

ارائه درخواست طی یک نامه رسمی خطاب به مدیرعامل صندوق به همراه مستندات درخواستی که می تواند به صورت ارائه مدارک فیزیکی یا از طریق درگاه و سامانه مخصوص الکترونیکی به واسطه وبگاه صحا می باشد.

 5 مدارک 

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده اعتباری:

1. تاریخ تاسیس شرکت، موضوع فعالیت طبق اساسنامه، شناسه ملی شرکت، اعضای هیئت مدیره، آخرین مدرک تحصیلی و کد ملی هریک.

2. رونوشت اظهارنامه ، ترازنامه و صورت حساب سود و زیان ارائه شده به دارایی سه سال آخر

3. رونوشت کامل آخرین گزارش حسابرس مستقل

4. اسامی سهامداران به همراه میزان سهام هریک.

5. لیست بیمه سه ماه گذشته شرکت به همراه جدول مشخصات پرسنل شامل: نام و نام خانوادگی، مقطع تحصیلی،رشته تحصیلی و محل اخذ مدرک تحصیلی.

6. جمع کل مبلغ ضمانت‌نامه‌های دریافتی از بانک‌ها، مؤسسات و سایر صندوق ها تاکنون به همراه مشخصات بزرگترین ضمانت‌نامه صادرشده تاکنون برای آن شرکت توسط سیستم بانکی و سایر مؤسسات و صندوقها با ذکرتاریخ، موضوع، مبلغ، شعبه صادرکننده‏‏، میزان سپرده، مضمون له، نوع ضمانتنامه، نوع تضمین ارائه‌شده و وضعیت فعلی.

7. معرفی محصولات شرکت که مشمول دریافت ضمانت‌نامه بوده یا خواهند بود شامل: نام و مشخصات کلی محصول- شرح عملکرد و بلوک دیاگرام کلی محصول- استانداردهای محصول- میزان فروش محصول تاکنون.

8. تصویر هرنوع مجوز و گواهینامه صنعتی و تحقیقاتی شرکت.

9. فهرست کامل قراردادهای انجام شده و در دست انجام شرکت شامل موارد ذیل:

     • نام کارفرما

     • موضوع قرارداد (ارتباط با محصول شرکت (طی بند ۷ ) توضیح داده شود.

     • مبلغ قرارداد

     • تاریخ آغاز

     • تاریخ پایان طبق قرارداد

                 • میزان پیشرفت مورد تائید کارفرما تا تاریخ گزارش

                 • تاریخ پایان اجرای قرارداد(درصورت پایان یافتن قرارداد)

                 • گواهی حسن انجام قرارداد از کارفرما

مدارک لازم جهت اخذ ضمانت نامه پس از تشکیل پرونده اعتباری:

1. ارائه درخواست شامل نوع ضمانت‌نامه درخواستی، مبلغ و نام کارفرمای مورد نظر به مدیرعامل صندوق.

2. رونوشت کامل قرارداد دارای مهر، امضاء و شماره به همراه تمامی پیوست‌های قرارداد (برای ضمانت‌نامه‌های پیش‌پرداخت و کسور وجه الضمان).

3. رونوشت ابلاغ برنده شدن در مناقصه/ ارجاع پیمان به شرکت، رونوشت پیش‌نویس مهر شده قرارداد (برای ضمانت‌نامه انجام تعهدات).

4. رونوشت آگهی مناقصه /مزایده و اسناد شرکت در مناقصه/مزایده (برای ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه/ مزایده).

5. آخرین وضعیت هیئت مدیره شرکت.

 6  مراحل دریافت خدمت  مراحل دریافت خدمت  
 7  هزینه خدمت مطابق اساسنامه مصوب هیئت وزیران، آیین نامه اعطای تسهیلات مصوب مجمع عمومی، آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب هیئت وزیران
8  آدرس اینترنتی دریافت خدمت www.airdfh.ir

  • نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر ،خیابان دوم(پژوهشگاه)، پلاک 21 
  • شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته
  • تلفن: 3 - 88748060(021) نمابر: 88748040(021)
  • صندوق پستی : 14155 - 1333 تهران | ایران

در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید