بازدید مدیرعامل صحا از خط تولید زنوگرافت استخوانی در استان مازندران
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته کشور در سفری یک روزه از خط تولید زنوگرافت استخوانی درمنطقه صنعتی مرزن آبادچالوس واقع دراستان مازندران بازدید به عمل آورد.
بازدید مدیرعامل صحا از صنایع دارویی و غذایی استان آذربایجان شرقی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صحا در ادامه بازدید از صنایع پیشرفته استان آذربایجان شرقی از دو مجموعه فعال در حوزه صنایع غذایی و دارویی بازدید به عمل آورد.
بازدید رضا نقی پور اصل از صنایع پیشرفته استان آذربایجان شرقی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته کشور در سفر به استان آذربایجان شرقی از صنایع پیشرفته این استان بازدید به عمل آورد.
بازدید مدیرعامل صحا از یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی سیمین دشت
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته با حضور در شهرک صنعتی سیمین دشت استان البرز از یک واحد صنعتی فعال در حوزه صنایع پیشرفته بازدید به عمل آورد.
بازدید رضا نقی پور اصل از 5 واحد صنعتی استان فارس
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته در دومین روز از سفر به استان فارس از پنج واحد صنعتی دیگر در این استان بازدید کرد.
تاکید مدیرعامل صحا بر توجه ویژه به توانمندی های نخبگان دانشگاهی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته در دیدار با روسای دانشگاههای شیراز و علوم پزشکی فارس بر لزوم حمایت از نخبگان دانشگاهی تاکید و از آمادگی این صندوق جهت حمایت از ایده های نوین و فناور نخبگان دانشگاهی خبر داد.
افتتاح اولین نمایشگاه تخصصی مقابله با ویروس کرونا در شیراز
اولین نمایشگاه تخصصی مقابله با ویروس کرونا (تهدید ها و دستاوردها ) با حضور و سخنرانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته و جمعی از مقامات سیاسی و دانشگاهی استان فارس، در شهر شیراز افتتاح شد
بازدید رضا نقی پور اصل از صنایع پیشرفته استان فارس
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته در سفر به استان فارس از صنایع پیشرفته این استان بازدید به عمل آورد.
افتتاح ۶ طرح تعاونی و صنعتی توسط معاون اول رئیس جمهور در استان قزوین
همزمان با هفته تعاون ۶ طرح تعاونی و صنعتی در استان قزوین از طریق ویدئو کنفرانس توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری افتتاح شد.
بازدید رضا نقی پور اصل از صنایع پیشرفته میاندوآب
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته به مناسبت هفته دولت در سفر به استان آذربایجان غربی با حضور در میاندوآب از صنایع پیشرفته این شهرستان بازدید به عمل آورد.
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵