چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۰۶:۱۲

حمید وطن دوست

حمید

وطن دوست

عضو موظف هیات مدیره و مدیر فنی و اعتباری

021-88748060

421

عضو موظف هیات مدیره و مدیر فنی و اعتباری

 سوابق تحصیلی : 

 

کارشناسی :          مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

 سوابق اجرایی:

عضو موظف هیات مدیره و مدیر فنی و اعتباری شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنعت معدن و تجارت

مسئول تجاری سازی ایده های نو و فناوری های نوین در حوزه نانو مرکز علوم زیستی دانشگاه تهران

عضو هیات مدیره شرکت صنایع ریلی ایران خودرو (ایریکو)

عضو هیات مدیره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک 

معاون فنی ، برنامه ریزی و توسعه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک 

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۹ بهمن ۱۴۰۰
  • نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر ،خیابان دوم(پژوهشگاه)، پلاک 21 
  • شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته
  • تلفن: 3 - 88748060(021) نمابر: 88748040(021)
  • صندوق پستی : 14155 - 1333 تهران | ایران

در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید