یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳ ۱۴:۳۲

آمار فعالیت

جلد

خلاصه عملکرد 1

خلاصه عملکرد 2

خلاصه عملکرد 3

خلاصه عملکرد 13 خلاصه عملکرد 9
خلاصه عملکرد 8
خلاصه عملکرد 7
خلاصه عملکرد 6
خلاصه عملکرد 5
خلاصه عملکرد 4

خلاصه عملکرد 10

خلاصه عملکرد 12

 

 

 

 

 

 

 

  • نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر ،خیابان دوم(پژوهشگاه)، پلاک 21 
  • شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته
  • تلفن: 3 - 88748060(021) نمابر: 88748040(021)
  • صندوق پستی : 14155 - 1333 تهران | ایران

در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید