دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳ ۱۷:۳۶

اخبار

موافقت دولت با آیین‌نامه اجرایی تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات دانش‌بنیان

موافقت دولت با آیین‌نامه اجرایی تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات دانش‌بنیان
اجرای تکلیف مقرر در بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مبنی بر بکارگیری منابع و اختیارات دستگاه های اجرایی با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی نفعان و شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان برای تسهیل سرمایه گذاری و توسعه صادرات شرکت ها و مؤسسات مذکور، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی این بند از قانون یاد شده را به تصویب رساند.

به گزارش روابط عمومی صحا، هیئت وزیران در جلسه صبح امروز خود به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی، آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص طرح ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولیدی بین المللی را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران و با هدف فراهم آوردن تمهیدات لازم از سوی دستگاه های اجرایی برای گسترش بهره وری دانش بنیان و ارتقای سطح فناوری در شرکت های ایرانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد ظرف شش ماه، با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، کشور، نیرو و نفت، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و با استفاده از ظرفیت سامانه های موجود کشور، پس از شناسایی و ارزیابی (صحت سنجی) توانمندی های تولیدکنندگان محصولات داخلی که استانداردهای لازم برای حضور در بازارهای بین المللی را دارند، وبگاه تخصصی با امکان دسترسی عمومی و حداقل به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی ایجاد نماید. در این راستا و به منظور تمهید اجرای محورهای تکمیلی ایجاد سامانه مذکور، وزارتخانه‌های ذیربط موظفند برنامه اجرایی خود را در محورهای موضوع این آیین نامه، ظرف شش ماه تهیه و اعلام نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق توسعه ملی موظف است ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه نظام تأمین مالی مقید برای حضور شرکت های توانمند داخلی موضوع این آیین نامه در زنجیره ارزش بین المللی و تشویق آنها به همکاری با شرکت های چند ملیتی و لایسنسورها را با رویکرد ارتقای صادرات محصولات و خدمات فنی مهندسی داخلی و مشتمل بر نوع حمایت و تسهیلات قابل پرداخت به آنها ایجاد نماید.
 
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اجرای نظام نامه پیوست فناوری در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی را به گونه ای سازماندهی نماید که مجریان این قراردادها و طرح ها، از ظرفیت شرکت های داخلی موضوع این آیین نامه علاوه بر طرح های داخلی در طرح های بین المللی نیز استفاده نمایند.
 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیازهای فناورانه شرکت هایی که قصد حضور در زنجیره ارزش بین المللی دارند، را شناسایی کرده و زمینه همکاری شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان داخلی را برای رفع آنها فراهم نماید.
 
دولت همچنین با هدف افزایش حضور شرکت های ایرانی در زنجیره ارزش جهانی، شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران (ایفیک)، صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات را موظف‌ کرد به میزان یکصد میلیون دلار بابت ایجاد و توسعه شعب بین المللی شرکت¬های ایرانی با هدف افزایش فروش آنها در بازارهای بین المللی و افزایش استفاده از فناوری ها و متخصصین داخلی، سرمایه گذاری و مشارکت نموده و تسهیلات ویژه نیز به آنها ارایه نمایند.
 
تصویب آیین نامه اجرایی تسهیل سرمایه گذاری و توسعه صادرات شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان
در اجرای تکلیف مقرر در بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مبنی بر بکارگیری منابع و اختیارات دستگاه های اجرایی با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی نفعان و شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان برای تسهیل سرمایه گذاری و توسعه صادرات شرکت ها و مؤسسات مذکور، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی این بند از قانون یاد شده را به تصویب رساند.
 
توسعه اقتصاد دانش بنیان و پیاده سازی الزامات آن در بخش های تخصصی، تقویت تولید و ساماندهی نظام استاندارد مورد نیاز برای ارتقاء کیفی، توسعه بازار و صادرات اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان، سهولت تشریفات بازرگانی و کاهش هزینه های تولید اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان، تسهیل فرایندهای فروش اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان و تضمین بازپرداخت تعهدات دولت و بکارگیری ظرفیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در تولید اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان، از جمله اهداف آیین نامه اجرایی یاد شده هستند و دولت در راستای رسیدن به این اهداف، وظایفی را به دستگاه های اجرایی مربوط محول نموده است.
 
به موجب آیین نامه فوق، دستگاه های اجرایی موظفند ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، برنامه اجرایی حمایت از تولید دانش بنیان بخش مرتبط با دستگاه خود را با هدف ارتقای بهره وری، مدیریت سبز، کاهش ارزبری و توسعه صادرات کشور در قالب محورهای زیر تدوین و برای تصویب به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ارایه دهند:
 
- فهرست اقلام راهبردی و محصولات دانش‌بنیان مورد نیاز بخش مربوطه
- ارزیابی توانمندی فنی و تولیدی کشور در زمینه اقلام راهبردی
- چگونگی بکارگیری منابع و اختیارات دستگاه اجرایی در بومی سازی، توسعه تولید و افزایش صادرات اقلام راهبردی و محصولات دانش‌بنیانژمحورهای استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و فناور و شرکت های دارای توانمندی تحقیق و توسعه در اجرای وظایف قانونی و بهسازی فرایندهای دستگاه اجرایی
 
- توسعه زیست بوم نوآوری بخشی اعم از دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، پارک های فناوری، مراکز نوآوری، شرکت های دانش بنیان و فناور و بهره برداران و ارایه کنندگان خدمات تخصصی و صندوق ها و نهادهای مالی
 
موافقت با آیین نامه اجرایی مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور
در راستای حکم مقرر در تبصره (۶) ذیل بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر موظف نمودن صادرکنندگان به فروش ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها به بانک مرکزی و یا فروش آن به سایر اشخاص با تأیید بانک مرکزی جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی مربوط به این تبصره از قانون مذکور را به تصویب رساند.
 
به موجب آیین نامه فوق، برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، به روش های زیر انجام می شود:
 
- فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما به بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و یا صرافی
- واردات کالا در مقابل صادرات خود و غیر
- واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران (غیر) جهت واردات کالا
- تهاتر کالا به کالا
- فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و یا صرافی
- بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین) از محل منابع بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، فاینانس، ریفاینانس، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی و سایر منابع تسهیلاتی به تشخیص بانک مرکزی و تأمین ارز سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی صرفاً بابت واردات
 
- تأدیه بدهی (دیون) ارزی (اعم از اصل و فرع) مرتبط با اعتبارات/بروات اسنادی وارداتی و یا ضمانت‌نامه های ارزی صادره پرداخت شده توسط مؤسسه اعتباری مطابق ضوابط ارزی بانک مرکزی

 

براساس این آیین نامه، کمیته ای تحت عنوان «کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات» مرکب از معاون ارزی بانک مرکزی (رئیس)، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، معاونین وزارتخانه های نفت، اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس گمرک و نماینده بخش خصوصی مربوط (با حق رأی و با دعوت رئیس کمیته)، تشکیل و فرآیند بررسی تعهدات ارزی سررسید شده صادرکنندگان در این کمیته انجام خواهد شد.
 
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به ایجاد امکان مشاهده وضعیت تعهدات ارزی صادراتی، پیگیری و ثبت درخواست، اعتراض، اطلاع رسانی به روز ضوابط و مقررات برای صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت تا انتهای سال ۱۴۰۱ می باشد. این وزارتخانه همچنین موظف است نسبت به ارایه میز خدمت جهت پاسخگویی به مشکلات صادرکنندگان در خصوص برگشت ارز تا حداکثر یک ماه پس از تصویب آیین نامه، اقدام نماید.
 
دولت همچنین صادرکننده را مکلف کرده حداکثر ۴ ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی، نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به روش های اعلامی اقدام کند. افزایش و یا کاهش مهلت مزبور متناسب با نوع، مقصد کالا، رتبه و اعتبار صادرکننده و نیز زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادرکننده به خریدار خارجی، رتبه اعتباری صادرکننده و غیره بر اساس جدول تنظیمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید کمیته است. تمدید مهلت موارد خاص حداکثر به مدت ۳ ماه به شرطی که کل مهلت برگشت ارز از مهلت مقرر در قانون تجاوز ننماید، به تشخیص کمیته امکان پذیر خواهد بود.
 
فروش ارز صادرکننده به صورت اسکناس به بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و صرافی‎ معتبر پس از تاریخ اظهار ارزی گمرکی ورود ارز در مبادی ورودی و ارسال اطلاعات مزبور از طریق سامانه ذی ربط به شعبه / باجه بانک ملی ایران مستقر در گمرک با رعایت مهلت برگشت ارز امکان پذیر است.
 
آن دسته از صادرکنندگان دارای تعهد ارزی صادراتی سررسید شده که توسط کمیته متخلف شناخته شده اند، علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می شود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از ۳ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته وحرفه ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم رفع تعهد با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع) باشد، این محکومیت اعمال نمی شود.
 
همچنین در اجرای تبصره (۶) ماده (۱۲) قانون یاد شده، به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی برای درآمدهای حاصل از صادرات (از سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری ‌‌‌- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی)، متناسب با میزان ایفای تعهد ارزی صادراتی می باشد.
 
واردات پیله‎وران، مرزنشینان و تعاونی های مرزنشینان در قالب گواهی ثبت آماری با منشا ارز از محل صادرات وفق مصوبات مربوطه، به‌عنوان رفع تعهد ارزی ایشان مورد پذیرش است و مازاد صادرات انجام شده نسبت به واردات ایشان، در سقف سهمیه تعیین شده (مطابق فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت) باید به یک یا ترکیبی از روش های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، بازگردانده شود.

انتهای پیام/

لینک کوتاه:http://www.airdfh.ir/u/14o

۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۰۹:۰۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

  • نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر ،خیابان دوم(پژوهشگاه)، پلاک 21 
  • شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته
  • تلفن: 3 - 88748060(021) نمابر: 88748040(021)
  • صندوق پستی : 14155 - 1333 تهران | ایران

در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید