یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳ ۱۴:۴۰

درخواست دریافت اقساط

-          پس از عقد قرارداد متقاضی با صندوق و دریافت پیش پرداخت، متقاضی باید طبق پیوستهای فنی قرارداد و رعایت موارد ذکر شده در آن، مستندات انجام مراحل قراداد را برای صندوق ارسال نماید. جهت تسریع در انجام تاٌیید قسط رعایت موارد زیر ضروری می‌باشد:

1-       درخواست تاٌیید قسط طی یک نامه رسمی و خطاب به مدیرعامل صندوق(شماره و تاریخ قرارداد و شماره قسط مورد نظر در نامه ذکر شود)

2-       تهیه مدارک مورد نیاز وفق پیوستهای فنی قرارداد و ارسال به صندوق

 

-          لازم است نکات زیر در تهیه و ارسال مدارک مورد توجه قرار کیرد:

1-       رعایت زمانبندی پیش بینی شده در پیوست 3 قرارداد لازم می باشد، در صورت عدول از زمانبندی مذکور، امکان عدم تاٌیید اقساط وجود دارد.

2-       متناسب با نوع طرح، مدارک مورد نیاز نیز متفاوت می‌باشد. ولی به طور کلی برخی از اسناد و مدارک مورد نیاز به صورت نمونه به شرح زیر می‌باشد:

الف- مدارک معتبر خرید مواد اولیه / تجهیزات شامل (فاکتور خرید، برگ حمل و ترخیص از گمرک، packing list  و ...)

ب- مدارک معتبر فروش محصول همراه با تاٌییدیه خریدار

ج- مدارک تحویل محصول به کارفرما

د- مدارک اخذ تاٌییدیه فنی استاندارد از مراجع ذی‌صلاح  

  • نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر ،خیابان دوم(پژوهشگاه)، پلاک 21 
  • شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته
  • تلفن: 3 - 88748060(021) نمابر: 88748040(021)
  • صندوق پستی : 14155 - 1333 تهران | ایران

در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید