خدمات الکترونیکی شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت ازصنایع پیشرفته

متقاضیان گرامی برای استفاده از خدمات الکترونیکی صحا ابتدا مدارک خدمت موردنظر خود را دانلود کرده و از طریق راهنمای ارائه شده آنها را تکمیل نمائید و در انتها مدارک رادر قالب یک فایل فشرده در کادر پائین بارگذاری نمائید.


دریافت مدارک لازم جهت درخواست تسهیلات مالی 


  راهنما pdf
جهت بارگذاری مدارک به صورت فایل فشرده به کادر پایین مراجعه فرمائید .

دریافت مدارک لازم جهت صدور ضمانت نامه  آیکون فایل زیپ              

  راهنما pdf
جهت بارگذاری مدارک به صورت فایل فشرده به کادر پایین مراجعه فرمائید .


فرم الکترونیکی
*
*
*
*
*
فرمت مورد قبول Zip و حداکثر حجم 50MB


* = ضروری