سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲ ۰۴:۲۷

بازدید مهندس نادری منش از غرفه های نمایشگاه شیخ بهایی اصفهان

بازدید از غرفه های شرکت های صنایع پیشرفته نمایشگاه شیخ بهایی اصفهان

بازدید از غرفه های شرکت های صنایع پیشرفته نمایشگاه شیخ بهایی اصفهان
دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

بازدید از غرفه های شرکت های صنایع پیشرفته نمایشگاه شیخ بهایی اصفهان

بازدید از غرفه های شرکت های صنایع پیشرفته نمایشگاه شیخ بهایی اصفهان
دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

بازدید از غرفه های شرکت های صنایع پیشرفته نمایشگاه شیخ بهایی اصفهان

بازدید از غرفه های شرکت های صنایع پیشرفته نمایشگاه شیخ بهایی اصفهان
دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

بازدید از غرفه های شرکت های صنایع پیشرفته نمایشگاه شیخ بهایی اصفهان

بازدید از غرفه های شرکت های صنایع پیشرفته نمایشگاه شیخ بهایی اصفهان
دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

بازدید از غرفه های شرکت های صنایع پیشرفته نمایشگاه شیخ بهایی اصفهان

دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

بازدید از غرفه های شرکت های صنایع پیشرفته نمایشگاه شیخ بهایی اصفهان

بازدید از غرفه های شرکت های صنایع پیشرفته نمایشگاه شیخ بهایی اصفهان
دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

  • نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر ،خیابان دوم(پژوهشگاه)، پلاک 21 
  • شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته
  • تلفن: 3 - 88748060(021) نمابر: 88748040(021)
  • صندوق پستی : 14155 - 1333 تهران | ایران

در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید