جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸

تعداد بازدیدکنندگان

۲۲ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۰ نفر
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۲۳۹,۴۶۳ ۳۲ %
XP ۲۲۷,۵۵۷ ۳۱ %
Other ۱۱۱,۷۰۹ ۱۵ %
Windows 10 ۷۱,۷۷۳ ۱۰ %
Linux ۵۱,۰۳۷ ۷ %
Windows 8 ۲۱,۵۹۵ ۳ %
Vista ۸,۹۹۷ ۱ %
iOS ۷,۵۴۰ ۱ %
Windows 2003 ۹۲۵ ۰ %
Android ۸۲۱ ۰ %
FreeBSD ۱۰ ۰ %
WebOS ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۸/۲۴ ۸۹   کاربر ۱۱۳   صفحه
۰۸/۲۳ ۱۶۳   کاربر ۲۸۸   صفحه
۰۸/۲۲ ۱۹۲   کاربر ۴۸۴   صفحه
۰۸/۲۱ ۲۴۴   کاربر ۵۴۰   صفحه
۰۸/۲۰ ۲۱۸   کاربر ۴۶۲   صفحه
۰۸/۱۹ ۱۹۲   کاربر ۴۷۳   صفحه
۰۸/۱۸ ۱۶۶   کاربر ۳۶۶   صفحه
۰۸/۱۷ ۱,۱۰۸   کاربر ۱,۵۹۰   صفحه
۰۸/۱۶ ۲,۴۰۹   کاربر ۳,۴۷۶   صفحه
۰۸/۱۵ ۱۱۴   کاربر ۱۸۵   صفحه
۰۸/۱۴ ۱۳۸   کاربر ۲۵۸   صفحه
۰۸/۱۳ ۱۱۶   کاربر ۲۷۱   صفحه
۰۸/۱۲ ۱,۶۲۶   کاربر ۲,۳۱۳   صفحه
۰۸/۱۱ ۱,۷۸۹   کاربر ۲,۶۶۵   صفحه
۰۸/۱۰ ۱,۰۲۴   کاربر ۱,۴۷۱   صفحه
۰۸/۰۹ ۲,۵۱۶   کاربر ۳,۱۲۳   صفحه
۰۸/۰۸ ۱,۶۷۲   کاربر ۲,۲۴۱   صفحه
۰۸/۰۷ ۱,۶۳۷   کاربر ۱,۹۷۷   صفحه
۰۸/۰۶ ۲,۴۲۹   کاربر ۳,۵۹۹   صفحه
۰۸/۰۵ ۲,۹۵۱   کاربر ۳,۶۶۸   صفحه
۰۸/۰۴ ۲,۲۰۲   کاربر ۲,۶۱۲   صفحه
۰۸/۰۳ ۲,۱۱۳   کاربر ۲,۹۴۶   صفحه
۰۸/۰۲ ۲,۷۱۰   کاربر ۳,۹۶۸   صفحه
۰۸/۰۱ ۲,۲۴۷   کاربر ۳,۱۴۱   صفحه
۰۷/۳۰ ۲,۱۳۱   کاربر ۳,۰۸۱   صفحه
۰۷/۲۹ ۲,۶۳۳   کاربر ۴,۲۵۴   صفحه
۰۷/۲۸ ۴,۱۲۲   کاربر ۵,۷۸۲   صفحه
۰۷/۲۷ ۲,۴۷۲   کاربر ۳,۱۸۵   صفحه
۰۷/۲۶ ۳,۱۵۹   کاربر ۴,۳۲۵   صفحه
۰۷/۲۵ ۳,۲۲۸   کاربر ۴,۴۹۲   صفحه
کلمات جستجو شده 
amazon ۱۴۵
صندوق صحا ۶۵
صحا ۴۹
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ۴۵
صندوق حمایت از صنایع الکترونیک ۳۳
پرسشنامه ۲۸
بازدید ۲۶
ضمانت نامه ۲۳
esfrd ۱۵
علی وحدت ۱۵
اصالت ۱۵
صادرات ۱۴
www.esfrd.ir ۱۴
قربانی ۱۳
استعلام ضمانت نامه ۱۳
صندوق الکترونیک ۱۲
پیگیری ۱۲
وحدت ۱۱
صندوق حمایت ۱۱
آب نیکی ۱۱
مشاور ۱۱
میکروالکترونیک ۱۰
ادرس ۱۰
esfrd.ir ۱۰
فرم ۱۰
استعلام ضمانتنامه ۹
نمایشگاه ۹
آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید ۹
اولویت ۹
www.frd.ir ۸
استعلام ۸
صندوق حمایت از تحقیقات وتوسعه صنایع الکترونیک ۸
تسهیلات ویژه ۸
آیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید ۸
غربی ۸
اجلاس ۸
کالیبراسیون ۸
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته ۸
مسعودی ۸
بازدید استانی ۷
تله کام ۷
مدیرعامل ۷
جیتکس ۷
فرم قرارداد تسهلات شرکت درنمایشگاه ۷
پارک ۷
مجوز ۷
صندوق حمایت الکترونیک ۷
تخفیف سود ۶
کارن ۶
هند ۶
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
IE 6.0
IE 6.0
۲۱۷,۶۱۳ ۲۹ %
Firefox
Firefox
۱۹۳,۵۹۰ ۲۵ %
Chrome
Chrome
۱۸۹,۲۵۵ ۲۵ %
Mozilla
Mozilla
۹۹,۸۹۰ ۱۳ %
Other
Other
۱۶,۶۵۶ ۲ %
Safari
Safari
۱۱,۸۰۵ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۹,۵۵۰ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۷,۹۰۱ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۵,۹۷۵ ۱ %
Edge
Edge
۳,۳۶۷ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۲,۴۳۳ ۰ %
Opera
Opera
۱,۹۷۲ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱,۵۵۲ ۰ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۱۵,۶۹۲ ۱۸ %
USA
USA
۱۱۳,۰۲۹ ۱۷ %
ZZZ
ZZZ
۱۱۰,۰۱۶ ۱۷ %
RUS
RUS
۷۳,۵۳۲ ۱۱ %
UKR
UKR
۵۶,۴۵۴ ۹ %
CHN
CHN
۴۰,۱۴۲ ۶ %
GBR
GBR
۲۲,۹۹۵ ۳ %
BRA
BRA
۱۵,۱۶۹ ۲ %
IND
IND
۱۴,۶۹۶ ۲ %
DEU
DEU
۱۳,۰۱۹ ۲ %
ROM
ROM
۱۲,۵۷۱ ۲ %
FRA
FRA
۱۲,۲۶۴ ۲ %
IDN
IDN
۹,۰۲۶ ۱ %
CAN
CAN
۸,۹۸۸ ۱ %
POL
POL
۸,۶۱۹ ۱ %
PAK
PAK
۷,۴۰۱ ۱ %
ALB
ALB
۶,۹۲۳ ۱ %
PHL
PHL
۶,۶۸۵ ۱ %
THA
THA
۶,۶۸۳ ۱ %
ITA
ITA
۶,۰۹۸ ۱ %
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۴۹,۸۳۳ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۴۴,۱۷۴ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۴۳,۷۱۵ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۳۹,۷۸۶ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۳۷,۳۸۴ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۴۴,۲۷۵ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۴۱,۷۷۶ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۴۴,۷۸۶ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۵۳,۰۷۴ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۵۹,۴۲۷ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۶۱,۲۴۴ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۷۵,۷۴۲ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۶۷,۴۳۹ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۶۳,۷۱۶ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۷۲,۹۹۹ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۶۹,۱۳۳ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۶۵,۰۲۰ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۵۹,۴۳۷ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۶۰,۲۴۱ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۵۳,۲۱۰ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۵۱,۱۲۱ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۵۰,۲۳۴ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۵۳,۷۲۳ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۴۸,۶۴۰ ۴ %