یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸

تعداد بازدیدکنندگان

۱۷ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۶ بهمن ۱۳۹۸
۰ نفر
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۲۴۵,۰۶۱ ۳۲ %
XP ۲۳۱,۰۳۳ ۳۰ %
Other ۱۱۶,۲۳۹ ۱۵ %
Windows 10 ۷۵,۴۳۱ ۱۰ %
Linux ۵۳,۸۴۰ ۷ %
Windows 8 ۲۲,۲۰۹ ۳ %
Vista ۹,۰۴۹ ۱ %
iOS ۸,۰۳۰ ۱ %
Windows 2003 ۹۶۳ ۰ %
Android ۸۶۹ ۰ %
FreeBSD ۱۰ ۰ %
WebOS ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۱/۰۶ ۴۴۹   کاربر ۸۱۶   صفحه
۱۱/۰۵ ۶۸۱   کاربر ۱,۲۹۶   صفحه
۱۱/۰۴ ۷۵۴   کاربر ۱,۱۹۶   صفحه
۱۱/۰۳ ۴۳۳   کاربر ۷۱۴   صفحه
۱۱/۰۲ ۵۰۳   کاربر ۹۹۴   صفحه
۱۱/۰۱ ۵۱۹   کاربر ۱,۰۴۳   صفحه
۱۰/۳۰ ۵۴۶   کاربر ۱,۰۴۱   صفحه
۱۰/۲۹ ۵۲۲   کاربر ۹۹۷   صفحه
۱۰/۲۸ ۵۴۹   کاربر ۹۸۰   صفحه
۱۰/۲۷ ۴۴۶   کاربر ۶۷۷   صفحه
۱۰/۲۶ ۴۷۴   کاربر ۷۰۵   صفحه
۱۰/۲۵ ۵۵۷   کاربر ۱,۰۳۶   صفحه
۱۰/۲۴ ۵۶۰   کاربر ۱,۰۴۴   صفحه
۱۰/۲۳ ۵۸۷   کاربر ۱,۱۰۲   صفحه
۱۰/۲۲ ۵۶۵   کاربر ۱,۱۳۳   صفحه
۱۰/۲۱ ۳۷۸   کاربر ۷۹۸   صفحه
۱۰/۲۰ ۱۶۲   کاربر ۴۳۹   صفحه
۱۰/۱۹ ۱۸۷   کاربر ۴۷۱   صفحه
۱۰/۱۸ ۲۶۸   کاربر ۶۳۹   صفحه
۱۰/۱۷ ۳۴۹   کاربر ۱,۰۲۶   صفحه
۱۰/۱۶ ۲۴۰   کاربر ۴۹۲   صفحه
۱۰/۱۵ ۴۰۸   کاربر ۸۶۷   صفحه
۱۰/۱۴ ۳۳۷   کاربر ۸۹۳   صفحه
۱۰/۱۳ ۱۸۱   کاربر ۳۵۲   صفحه
۱۰/۱۲ ۲۱۹   کاربر ۴۴۳   صفحه
۱۰/۱۱ ۲۸۴   کاربر ۷۵۲   صفحه
۱۰/۱۰ ۳۱۴   کاربر ۷۸۱   صفحه
۱۰/۰۹ ۴۱۱   کاربر ۱,۱۰۲   صفحه
۱۰/۰۸ ۳۸۴   کاربر ۸۲۶   صفحه
۱۰/۰۷ ۴۰۷   کاربر ۸۳۴   صفحه
کلمات جستجو شده 
amazon ۱۸۴
صندوق صحا ۶۷
صحا ۵۰
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ۴۵
پرسشنامه ۳۳
صندوق حمایت از صنایع الکترونیک ۳۳
بازدید ۲۶
ضمانت نامه ۲۶
esfrd ۱۵
علی وحدت ۱۵
اصالت ۱۵
استعلام ضمانت نامه ۱۴
صادرات ۱۴
www.esfrd.ir ۱۴
قربانی ۱۳
پیگیری ۱۳
صندوق الکترونیک ۱۲
3 ۱۲
مشاور ۱۱
آب نیکی ۱۱
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته ۱۱
وحدت ۱۱
صندوق حمایت ۱۱
استعلام ۱۰
esfrd.ir ۱۰
فرم ۱۰
مدیرعامل ۱۰
ادرس ۱۰
میکروالکترونیک ۱۰
منصف ۹
استعلام ضمانتنامه ۹
آیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید ۹
آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید ۹
نمایشگاه ۹
اولویت ۹
www.frd.ir ۸
صندوق حمایت از تحقیقات وتوسعه صنایع الکترونیک ۸
افسانه منصف ۸
تسهیلات ویژه ۸
غربی ۸
اجلاس ۸
کالیبراسیون ۸
مسعودی ۸
رضایت نامه ۸
تعهدنامه و رضایت نامه ۸
عمومی ۷
مدیر عامل ۷
تله کام ۷
بازدید استانی ۷
جیتکس ۷
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
IE 6.0
IE 6.0
۲۱۸,۵۸۶ ۲۸ %
Firefox
Firefox
۱۹۹,۹۸۷ ۲۶ %
Chrome
Chrome
۱۹۸,۴۰۳ ۲۵ %
Mozilla
Mozilla
۱۰۳,۳۶۷ ۱۳ %
Other
Other
۱۷,۳۲۶ ۲ %
Safari
Safari
۱۲,۳۶۳ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۹,۶۸۶ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۸,۲۹۱ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۶,۰۸۶ ۱ %
Edge
Edge
۳,۵۲۲ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۲,۴۸۰ ۰ %
Opera
Opera
۲,۱۰۴ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱,۶۱۱ ۰ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۲۵,۹۷۰ ۱۹ %
USA
USA
۱۱۶,۲۰۲ ۱۷ %
ZZZ
ZZZ
۱۱۲,۰۰۸ ۱۶ %
RUS
RUS
۷۴,۱۶۳ ۱۱ %
UKR
UKR
۵۷,۱۸۱ ۸ %
CHN
CHN
۴۱,۰۵۴ ۶ %
GBR
GBR
۲۳,۳۳۵ ۳ %
BRA
BRA
۱۵,۲۰۹ ۲ %
IND
IND
۱۴,۷۷۵ ۲ %
DEU
DEU
۱۳,۶۴۰ ۲ %
ROM
ROM
۱۳,۳۱۲ ۲ %
FRA
FRA
۱۲,۴۶۵ ۲ %
CAN
CAN
۹,۲۵۸ ۱ %
IDN
IDN
۹,۰۴۹ ۱ %
POL
POL
۸,۶۳۲ ۱ %
PAK
PAK
۷,۴۱۵ ۱ %
ALB
ALB
۶,۹۲۶ ۱ %
PHL
PHL
۶,۷۲۳ ۱ %
THA
THA
۶,۷۰۵ ۱ %
ITA
ITA
۶,۱۵۷ ۱ %
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵۵,۳۶۲ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۵۰,۶۴۵ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۵۱,۰۴۰ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۴۹,۷۲۱ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۵۳,۸۷۷ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۵۲,۱۶۴ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۵۲,۲۷۷ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۵۱,۵۱۱ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۶۵,۳۹۴ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۷۱,۴۶۴ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۷۲,۴۷۵ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۹۰,۵۳۷ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۸۱,۵۳۶ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۷۹,۰۷۴ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۸۲,۵۴۹ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۷۵,۰۸۰ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۷۲,۴۴۲ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۶۵,۸۷۵ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۶۸,۱۱۷ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۵۸,۰۳۹ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۵۸,۲۸۶ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۵۷,۴۵۱ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۵۹,۸۳۶ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۵۴,۵۴۰ ۴ %