شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
 

تعداد بازدیدکنندگان

۱۱ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
۰ نفر
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۲۵۳,۶۹۵ ۳۱ %
XP ۲۴۶,۷۶۴ ۳۰ %
Other ۱۳۳,۰۹۷ ۱۶ %
Windows 10 ۸۰,۱۲۹ ۱۰ %
Linux ۵۷,۱۰۲ ۷ %
Windows 8 ۲۳,۳۸۷ ۳ %
Vista ۹,۱۰۴ ۱ %
iOS ۸,۵۸۵ ۱ %
Windows 2003 ۱,۰۱۴ ۰ %
Android ۹۲۰ ۰ %
FreeBSD ۱۱ ۰ %
WebOS ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۱/۱۶ ۱,۳۰۶   کاربر ۱,۸۴۷   صفحه
۰۱/۱۵ ۱,۲۷۷   کاربر ۱,۳۱۷   صفحه
۰۱/۱۴ ۱,۳۱۳   کاربر ۱,۳۴۹   صفحه
۰۱/۱۳ ۱,۲۹۲   کاربر ۱,۳۲۱   صفحه
۰۱/۱۲ ۱,۳۴۵   کاربر ۱,۳۸۱   صفحه
۰۱/۱۱ ۱,۴۸۷   کاربر ۱,۵۲۵   صفحه
۰۱/۱۰ ۱,۶۸۸   کاربر ۱,۷۷۷   صفحه
۰۱/۰۹ ۱,۹۹۲   کاربر ۲,۰۲۸   صفحه
۰۱/۰۸ ۱,۹۸۷   کاربر ۲,۰۴۰   صفحه
۰۱/۰۷ ۲,۰۰۳   کاربر ۲,۰۶۷   صفحه
۰۱/۰۶ ۱,۷۲۸   کاربر ۱,۷۷۸   صفحه
۰۱/۰۵ ۷۶۷   کاربر ۱,۷۰۵   صفحه
۰۱/۰۴ ۳۸۸   کاربر ۱,۷۹۴   صفحه
۰۱/۰۳ ۳۹۱   کاربر ۱,۸۷۱   صفحه
۰۱/۰۲ ۳۷۲   کاربر ۱,۷۴۰   صفحه
۰۱/۰۱ ۳۷۳   کاربر ۱,۸۱۴   صفحه
۱۲/۲۹ ۳۵۸   کاربر ۱,۷۹۷   صفحه
۱۲/۲۸ ۳۷۵   کاربر ۱,۷۹۹   صفحه
۱۲/۲۷ ۴۳۹   کاربر ۱,۷۹۳   صفحه
۱۲/۲۶ ۴۹۱   کاربر ۱,۸۷۹   صفحه
۱۲/۲۵ ۴۲۳   کاربر ۱,۶۴۰   صفحه
۱۲/۲۴ ۵۴۰   کاربر ۱,۶۷۷   صفحه
۱۲/۲۳ ۳۹۸   کاربر ۱,۳۶۵   صفحه
۱۲/۲۲ ۴۰۷   کاربر ۱,۳۵۰   صفحه
۱۲/۲۱ ۴۹۱   کاربر ۱,۷۰۵   صفحه
۱۲/۲۰ ۵۵۳   کاربر ۱,۹۴۱   صفحه
۱۲/۱۹ ۵۱۰   کاربر ۱,۸۸۱   صفحه
۱۲/۱۸ ۴۳۳   کاربر ۲,۳۹۸   صفحه
۱۲/۱۷ ۵۴۶   کاربر ۱,۹۷۴   صفحه
۱۲/۱۶ ۴۱۸   کاربر ۱,۸۹۳   صفحه
کلمات جستجو شده 
amazon ۲۰۲
صندوق صحا ۶۷
صحا ۵۰
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ۴۵
پرسشنامه ۳۴
صندوق حمایت از صنایع الکترونیک ۳۳
بازدید ۲۶
ضمانت نامه ۲۶
اصالت ۱۶
پیگیری ۱۵
esfrd ۱۵
علی وحدت ۱۵
استعلام ضمانت نامه ۱۴
استعلام ۱۴
صادرات ۱۴
www.esfrd.ir ۱۴
صندوق حمایت ۱۳
قربانی ۱۳
صندوق الکترونیک ۱۲
3 ۱۲
مشاور ۱۱
آب نیکی ۱۱
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته ۱۱
وحدت ۱۱
فرم ۱۰
مدیرعامل ۱۰
esfrd.ir ۱۰
ادرس ۱۰
میکروالکترونیک ۱۰
آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید ۹
نمایشگاه ۹
اولویت ۹
منصف ۹
استعلام ضمانتنامه ۹
آیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید ۹
پرسنل ۹
غربی ۸
اجلاس ۸
کالیبراسیون ۸
www.frd.ir ۸
صندوق حمایت از تحقیقات وتوسعه صنایع الکترونیک ۸
افسانه منصف ۸
تسهیلات ویژه ۸
مسعودی ۸
رضایت نامه ۸
تعهدنامه و رضایت نامه ۸
عمومی ۷
تسهیلات ۷
مدیر عامل ۷
تله کام ۷
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
IE 6.0
IE 6.0
۲۲۱,۱۳۴ ۲۶ %
Firefox
Firefox
۲۲۰,۲۳۵ ۲۶ %
Chrome
Chrome
۲۱۱,۰۳۳ ۲۵ %
Mozilla
Mozilla
۱۱۷,۶۲۷ ۱۴ %
Other
Other
۱۷,۷۱۶ ۲ %
Safari
Safari
۱۳,۰۲۶ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۹,۷۸۷ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۸,۵۵۰ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۶,۱۶۰ ۱ %
Edge
Edge
۳,۸۱۹ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۲,۵۲۵ ۰ %
Opera
Opera
۲,۱۹۰ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱,۶۵۵ ۰ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۴۸,۷۸۶ ۲۰ %
USA
USA
۱۱۹,۰۸۱ ۱۶ %
ZZZ
ZZZ
۱۱۳,۳۸۲ ۱۶ %
RUS
RUS
۷۹,۵۹۶ ۱۱ %
UKR
UKR
۵۷,۷۴۹ ۸ %
CHN
CHN
۴۲,۵۴۶ ۶ %
GBR
GBR
۲۳,۹۱۲ ۳ %
NLD
NLD
۱۸,۳۸۹ ۳ %
BRA
BRA
۱۵,۲۷۸ ۲ %
IND
IND
۱۴,۸۶۳ ۲ %
DEU
DEU
۱۴,۱۷۶ ۲ %
ROM
ROM
۱۴,۰۱۳ ۲ %
FRA
FRA
۱۲,۷۶۸ ۲ %
CAN
CAN
۹,۴۲۱ ۱ %
IDN
IDN
۹,۰۸۵ ۱ %
POL
POL
۸,۶۶۵ ۱ %
PAK
PAK
۷,۴۳۰ ۱ %
ALB
ALB
۶,۹۲۸ ۱ %
THA
THA
۶,۷۳۵ ۱ %
PHL
PHL
۶,۷۲۷ ۱ %
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵۸,۹۳۷ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۵۳,۹۶۴ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۵۴,۸۰۳ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۵۳,۳۱۵ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۵۷,۲۵۴ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۵۵,۴۸۴ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۵۵,۸۲۲ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۵۵,۲۰۸ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۷۰,۰۴۳ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۷۶,۷۹۴ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۷۷,۸۳۴ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۹۶,۱۶۲ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۸۷,۲۷۷ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۸۳,۹۹۰ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۸۷,۵۸۳ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۷۹,۹۸۱ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۷۶,۷۳۷ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۷۰,۲۹۵ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۷۲,۱۵۳ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۶۱,۹۰۲ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۶۲,۰۰۸ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۶۱,۴۲۵ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۶۳,۶۹۳ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۵۸,۱۹۳ ۴ %