دفتر نمایندگی صندوق در استان آذربایجان شرقی

مدیر دفتر نمایندگی صحا در استان:  آقای رضا عین اله زاده

 

عین اله زاده تبریز

تاریخ افتتاح دفتر:     1398/8/16                                                                    

 

شماره های تماس:  35211050_041

 

آدرس: تبریز / خیابان ششگلان / کوی داش دربند / سازمان صنعت ، معدن و تجارت

 

دفتر تبریز

 

افتتاح دفتر نمایندگی شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته با حضور معاون استاندار