دفتر نمایندگی صندوق در استان فارس

 

مدیر دفتر نمایندگی صحا در استان: مریم تابعی

C:\Users\mtabei\Desktop\شخصی\عکس\تابعی1\مریم تابعی.jpgتاریخ افتتاح دفتر:    1398/9/13

 

شماره های تماس:  36461661-071

 

آدرس: شیراز- میدان دانشجو- ابتدای بلوار شهید چمران- اولین کوچه- سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس

 

دفتر فارس

 

مراسم افتتاح دفتر نمایندگی شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته در استان فارس