دفتر نمایندگی صندوق در استان قزوین

مدیر دفتر نمایندگی صحا در استان:  کامران لشگری

 

لشگری

 

تاریخ افتتاح دفتر:       1398/9/27

 

 

شماره های تماس:    33373700-028

 

 

آدرس: قزوین - خیابان نواب شمالی - مجتمع ادارات - سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین

 

افتتاح دفتر نمایندگی استان قزوین

افتتاح دفتر صندوق حمایت از صنایع پیشرفته در استان قزوین با حضور معاون استاندار