میر حسین حسینی

میر حسین

حسینی

مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل

88748060

347

88501253

مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل

مشاور اجرایی و مدیر حوزه  قائم مقام وزیر در امور حقوقی، مجلس و استانها

وزارت صنعت، معدن وتجارت

مشاور قائم مقام وزیر در امور حقوقی، مجلس و استانها و مسئول پیگیری های ویژه قائم مقام وزیر

وزارت صنعت، معدن وتجارت

مشاور معاونت حقوقی، مجلس و استان ها و مسئول هماهنگی  رابطین پارلمانی وزارت صنعت معدن و تجارت

وزارت صنعت، معدن وتجارت

مشاور نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن

مجلس شورای اسلامی

مشاور رئیس هیات فوتبال استان البرز

البرز

رابط پارلمانی سازمان ملی استاندارد ایران

مجلس شورای اسلامی

رئیس اداره مجلس سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران

 

مشاور مدیرکل فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی

وزارت صنعت، معدن وتجارت

 

مسئول قراردادها و ناظر پروژه های معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی

وزارت صنعت، معدن وتجارت

 

کارشناس مجامع، شوراها و استان های وزارت بازرگانی

وزارت بازرگانی

 

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۸ مهر ۱۴۰۰