سودابه مسعودی

سودابه

مسعودی

سرپرست اداره نظارت بر طرح ها

88748060

440

88748040

سرپرست اداره نظارت بر طرح ها

-                 1- سوابق تحصیلی :

·        کارشناسی ارشد مهندسی برق – مخابرات سیستم دانشگاه تهران

·        کارشناسی مهندسی برق – الکترونیک-  دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

 

 2- سوابق اجرائی(بیش از 13 سال فعالیت در طراحی، ساخت و تولید تجهیزات مخاربرات و الکترونیک):

·       صندوق حمایت از تحقیقات صنایع الکترونیک

o       سرپرست اداره نظارت بر طرح‌ها

o       کارشناس مسئول نظارت

o       کارشناس ارزیابی و نظارت

 ·       شرکت افق تجربه موج- سمت: کارشناس مخابرات و طراح انواع سیستم‌های فرستنده و گیرنده در باندهای مختلف

·        شرکت فراموج پژوه- سمت: کارشناس الکترونیک و مخابرات در طراحی و تولید تجهیزات مخابراتی

·        شرکت رسانا افزار شریف- سمت: کارشناس الکترونیک در ساخت و تولید تجهیزات

تاریخ آخرین بروزرسانی ۳ آذر ۱۳۹۸