شهیاد آبنار

شهیاد

آبنار

عضو موظف هیأت مدیره و مدیر فنی و امور اقتصادی

88748060

373

88748040

عضو موظف هیأت مدیره و مدیر فنی و امور اقتصادی

بسمه تعالی

الف) مشخصات فردی:

نام: شهیاد                      نام خانوادگی: آبنار

ب) تحصیلات:

·       لیسانس علوم اقتصادی، گرایش بازرگانی

·       فوق لیسانس علوم اقتصادی، گرایش برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌های اقتصادی

·       دکتری اقتصاد

ج) سوابق اجرایی:

·       مشاور دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت

·       مشاور دبیرخانه تنظیم بازار حوزه معاونت اجرایی(نهاد ریاست جمهوری)

·       مشاور بازرگانی داخلی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

·       معاون بازرگانی داخلی، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران- وزارت صنعت، معدن و تجارت

·       مدیرکل خدمات بازرگانی، بازرگانی دولتی ایران- وزارت صنعت، معدن و تجارت

·       عضو کارگروه تنظیم بازار کشور

·       عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌های غلات، بازرگانی دولتی ایران

·       عضو هیئت مدیره شرکت غله بازرگانی منطقه 9 کشور( ایلام و کرمانشاه)

·       مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان ایلام

·       عضو شورای راهبری و توانمندسازی بخش صنعت، معدن و تجارت استان ایلام

·       عضو هسته مطالعات بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام

·       عضو شورای برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری ایلام

·       کارشناس ارشد امور بازرگانی وزارت بازرگانی

·       کارشناس مطالعات برنامه‌ریزی اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه کشور

د) سوابق آموزشی:

·       عضو انجمن اقتصادانان ایران

·       استادیار دانشگاه و تدریس در دانسکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع تحصیلات تکمیلی(دکتری، کارشناسی ارشد)

·       تدریس در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی( دانشگاه آزاد تهران)

·       تدریس در مقطع کارشناسی دانشگاه تخصصی علوم اقتصادی

ح) سوابق پژوهشی :

·       نقش توسعه صنعت در رشد اقتصادی پایدار

·       اندازه گیری رقابت‌پذیری صادرات محصولات کشاورزی ایران

·       برآورد مدل صادرات در محصولات خام و فرآوری‌نشده با تاکید بر شاخص رقابت‌پذیری نرخ ارز ترکیبی

·       فرارهای مالیاتی و گسترش اقتصاد بازار سیاه

·       رویکردی بر هدفمندی یارانه‌ها در اقتصاد ایران

·       ریشه‌یابی تورم در اقتصاد ایران

·       بررسی تاثیر تورم بر عدالت اقتصادی( مطالعه موردی ایران)

·       بررسی عوامل موثر بر صادرات فرش دستباف در استان ایلام( با تاکید بر تخمین مدل)

·       بررسی رابطه بین مدیریت نقدینگی با بازده دارائی‌ها و بازده سهام(شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

·       برآورد مدل صادرات محصولات کشاورزی به اتحادیه اروپا(مطالعات موردی ایران و آلمان)

·       تخمین تابع تولید پنبه در ایران و تعیین سهم عوامل تولید

·       تعیین مازاد رفاه تولیدکننده و مصرف‌کننده با رویکرد تخمین معادلات همزمان عرضه تقاضا در ایران(مطالعه موردی؛ مواد غذایی)

·       رویکردی بر سیاست‌های تنظیم بازار در ایران و چالش‌های فرآوری آن

·       و ....

د) راهنمایی پایان‌نامه‌ها مقاطع تحصیلات تکمیلی(استاد راهنما):

·       تاثیر مخارج دولت بر شاخص رشد اقتصادی(مطالعه موردی ایران در سری زمانی 1394-1360)

·       نقش دانش‌پژوهشی بر اثربخشی شرکت مجموعه‌های پرسی توسعه صنایع خودرو

·       سنجش تاثیر مدیریت تغییر بر فرآیندهای لجستیک شرکت ایران خودرو

·       بررسی رابطه بین دارایی‌های نامشهود با بهره‌وری در شرکت انرژی دانا

·       بررسی نقش و جایگاه اقتصاد لجستیک در مواقع بحران در دانشگاه علمی و کاربردی

·       و ...

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۴ فروردین ۱۳۹۹