جدول - آمار مقایسه ای ضمانت نامه های صادره طی سال­97 با سال­های گذشته

ردیف

سال

تعداد ضمانت نامه

مبلغ ضمانت نامه صادره

 (میلیارد ریال)

1

1397

139

709

2

1396

156

620

3

1395

95

505

4

1394

17

265

6

از ابتدای فعالیت صحا تا انتهای سال  1393

331

264

 

 

نمودار مقایسه ای ضمانت­نامه­ های صادر شده طی سال­های 97-93(برحسب مبلغ و تعداد)

اثر بخشی 1

 

 

آمارصدور ضمانت نامه برحسب نوع ضمانت نامه در سال1397(تعداد - مبلغ)

ردیف

سال1397

نوع ضمانت نامه

تعداد ضمانت نامه

درصد

مبلغ ضمانت نامه صادره

 (میلیارد ریال)

درصد

1

فرایند ارجاع کار

27

19٪

32

4٪

2

پیش پرداخت

39

28٪

452

64٪

3

حسن انجام تعهدات

73

53٪

225

32٪

جمع

139

100٪

709

100٪

 

نمودار توزیع ضمانت نامه صادره برحسب نوع ضمانت نامه در سال1397(تعداد - مبلغ)

 

اثر بخشی 2

 

تسهیلات اعطایی (مبالغ به میلیارد ریال)

عنوان / سال

96

97

تعداد قرارداد

156

88

   

حفظ و ایجاد اشتغال مرتبط با تسهیلات اعطایی (مبالغ به میلیارد ریال)

عنوان / سال

96

97

تعداد قرارداد

156

88

مبلغ قرارداد

802

615

اشتغال (نفرماه)

16037

13176

معادل اشتغال سالانه

1336

1098

 

میزان سرمایه و اشتغال تسهیلات اعطایی (مبالغ به میلیون ریال)

عنوان / سال

96

97

سرمایه‌گذاری ثابت برای اشتغال هر نفر

720

765

سرمایه در گردش  مورد نیاز برای اشتغال هر نفر

1330

1457

سرمایه لازم برای اشتغال یک نفر در صنعت الکترونیک

2050

2222

 

 

آمارمقایسه‌ای تسهیلات اعطایی به تفکیک استانها از سال 1394 تا پایان سال 1397(تعداد- مبلغ)

ردیف

نام استان

مبلغ تسهیلات(میلیارد ریال)

تعداد

ردیف

نام استان

مبلغ تسهیلات(میلیارد ریال)

تعداد

1

آذربایجان شرقی

130

13

13

فارس

63

17

2

آذربایجان غربی

68

4

14

قزوین

11

3

3

اردبیل

49

8

15

قم

59

4

4

اصفهان

26

20

16

کرمان

107

11

5

البرز

41

13

17

کرمانشاه

30

4

6

بوشهر

21

4

18

گلستان

3

1

7

تهران

1938

327

19

گیلان

21

8

8

خراسان رضوی

149

16

20

مازندران

1.4

1

9

خوزستان

25

4

21

مرکزی

10

3

10

زنجان

4

3

22

هرمزگان

79

11

11

سمنان

56

8

23

همدان

3

2

12

سیستان و بلوچستان

0.5

1

24

یزد

173

25

  

آمارمقایسه‌ای تسهیلات اعطایی برحسب نوع صنعت(مبلغ)

ردیف

سال

1396

1397

نوع صنعت

مبلغ قرارداد

(میلیارد ریال)

درصد

مبلغ قرارداد

(میلیارد ریال)

درصد

1

اتوماسیون

156

19

102

16

2

ارتباطی

128

16

179

29

3

رایانه‌ای

69

9

78

13

4

الکترونیک مصرفی

55

7

104

17

5

الکترونیک کاربردی

235

29

98

16

6

قطعات الکترونیک

114

14

55

9

7

الکترونیک نوری

45

6

0

0

جمع

802

100

615

100

 

 

نمودار مقایسه‌ای تسهیلات اعطایی برحسب نوع صنعت (مبلغ)

اثر بخشی 3

 

آمار مقایسه‌ای تسهیلات اعطایی برحسب ماهیت طرح‌ها (تعداد)

ردیف

ماهیت

تعداد قرارداد

96

درصد

تعداد قرارداد

97

درصد

1

تحقیقات (نتیجه‌بخش اقتصادی)/ نمونه‌سازی اولیه یا آزمایشگاهی/ آموزش‌های تخصصی

62

40٪

19

22%

2

خرید،انتقال دانش‌فنی و توسعه فناوری‌های پیشرفته

39

25٪

10

11%

3

تجاری‌سازی دانش

62

40٪

14

16%

4

تولید،توسعه و تجهیز (نیمه‌صنعتی و انبوه)

56

36٪

54

61%

5

توسعه بازار (شرکت در نمایشگاه و برگزاری همایش)

34

22٪

10

11%

۶

صادرات و همکاری‌های بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی / JV

19

12٪

5

5%

۷

خدمات صنعتی/ طراحی و مهندسی

24

15٪

22

25%

8

تاییدیه‌های فنی و کیفی داخلی و بین‌المللی

5

3٪

0

0

9

تجهیز آزمایشگاه تخصصی یا مرجع

11

7٪

1

1%

 

 

 

نمودار مقایسه‌ای تسهیلات اعطایی برحسب ماهیت (تعداد)                     

اثر بخشی 4

 

 

مقایسه عملکرد ارائه تسهیلات مالی سال 1397 با سال‌های گذشته صحا

سال

تعداد

مبلغ (میلیارد ریال)

1397

90

641

1396

168

964

1395

160

668

1394

107

980

از ابتدای فعالیت صحا 1378 تا انتهای سال  ۱۳۹3

966

1998

 

 

مبلغ و تعداد تسهیلات مالی مصوب و اعطایی در سال 1397

عنوان

تعداد

مبلغ (میلیارد ریال)

تقاضاهای تصویب شده(از محل منابع داخلی)

125

820

تقاضاهای تصویب شده بانکی

2

28

جمع کل تقاضاهای تصویب شده

127

848

قراردادهای منعقد شده(از محل منابع داخلی)

88

615

قراردادهای منعقد شده  بانکی

2

26

جمع کل قراردادهای منعقد شده

90

641

 

 

مبلغ و تعداد ضمانت‌نامه‌های مصوب و صادر شده در سال 1397

عنوان

تعداد

مبلغ (میلیارد ریال)

ضمانت­نامه های مصوب

167

1233

ضمانت­نامه صادر شده

139

709