صنایع پیشرفته عامل توسعه روابط دیپلماتیک کشورها
امروز وزارت امورخارجه و دیپلمات های ما می بایست تبدیل به دیپلمات های علم وفناوری شوند و دانش لازم در این حوزه را پیدا کنند چرا که تجارت آینده ،تجارت فناوری هاست نه محصولات نهایی!
گسترش سبد سرمایه گذاری خطر پذیر ؛ چالش ها و فرصت ها
مهم ترین گلوگاه توسعه کمی و کیفی کسب و کارها در کشور، سازو کار تامین مالی موثر و کارآمد است. بر پایه تحلیل کارشناسان و خبرگان این عرصه، حمایت های کنونی هم ناکافی و هم ناکارآمد اند. به این معنا که پوشش مالی کافی برای بهره گیری از استعداد های تجاری دانش بنیان و فناور در سطح کشور وجود ندارد و حمایت های موجود هم بدلیل استفاده از سازو کارهای ناکارآمد به نتیجه مطلوب نمی رسند.
نقش صندوق ها در حمایت از توسعه اقتصادی کشور
هم‌اکنون در اکثر کشورهای توسعه یافته، صندوق‌های سرمایه‌های مشترک، به عنوان هسته مرکزی بازار سرمایه محسوب می‌شوند و ماهانه مبلغ هنگفتی از سرمایه‌های سرگردان را به بخش‌های مولد و فعال جامعه هدایت می‌کنند
مدیریت منابع انسانی، مسئولیت اجتماعی و شفافیت
مدیریت منابع انسانی تابعی در سازمان است که عملکرد کارکنان را در راستای اهداف استراتژیک به حد اعلاء می­ رساند
لزوم حمایت از شرکت‌های نوآور فنآورانه به منظور تأثیرگذاری آن‌ها بر رونق و جهش تولید
اما امروزه "نوآوری" و "فنآوری" به‌عنوان پایه اساسی توسعه و از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی کشورها به‌شمار می‌آیند و از منابع اصلی ایجاد و کسب مزیت رقابتی می‌باشند.