موج چهارم توسعه؛ زندگی فناورانه
پــس از مــوج اول (روی آوردن بــه کشــاورزی)، مــوج دوم (انقــلاب صنعتــی) و مــوج ســوم (فنــاوری اطلاعات) توسـعه زندگـی بشـر در آسـتانه قـرن 21 بـا مـوج چهـارم توسـعه کـه همـان فناوری هـای همگراسـت روبـه رو اسـت.
استقبال صنایع پیشرفته آذربایجان غربی از فعالیت نمایندگی صحا
افتتاح دفتر و فعالیت نمایندگی صحا در استان آذربایجان غربی موجب دلگرمی و استقبال فعالان حوزه صنایع پیشرفته در این استان شده است
کاربردهای نانوفناوری را در کشاورزی بشناسیم
فناوری نانو ضمن آن‌که امید به حفظ محیط زیست و ارتقای سلامت را تقویت می‌کند، مجموعه گسترده‌‎ای از محصولات و خدمات را روانه بازار کرده است.
بازار 17 میلیارد دلاری/ فناوری لیزر چگونه صنایع را توسعه می‌دهد؟
ترکیب نوآورانه لیزرها و حسگرها به تولید محصولات فناورانه جدید و روزآمد و فرصت های جدیدی را برای تولیدکنندگان صنایع فوتونیک فراهم کرده است.
نسخه‌های تجاری‌سازی استارتاپی
تجاری‌سازی ایده‌های مختلف موضوعی است که حیات و ادامه استارتاپ‌های نوظهور به آن بسته است.
صنایع پیشرفته عامل توسعه روابط دیپلماتیک کشورها
امروز وزارت امورخارجه و دیپلمات های ما می بایست تبدیل به دیپلمات های علم وفناوری شوند و دانش لازم در این حوزه را پیدا کنند چرا که تجارت آینده ،تجارت فناوری هاست نه محصولات نهایی!
گسترش سبد سرمایه گذاری خطر پذیر ؛ چالش ها و فرصت ها
مهم ترین گلوگاه توسعه کمی و کیفی کسب و کارها در کشور، سازو کار تامین مالی موثر و کارآمد است. بر پایه تحلیل کارشناسان و خبرگان این عرصه، حمایت های کنونی هم ناکافی و هم ناکارآمد اند. به این معنا که پوشش مالی کافی برای بهره گیری از استعداد های تجاری دانش بنیان و فناور در سطح کشور وجود ندارد و حمایت های موجود هم بدلیل استفاده از سازو کارهای ناکارآمد به نتیجه مطلوب نمی رسند.
صفحه ۱ از ۲ ۲