صنایع پیشرفته عامل توسعه روابط دیپلماتیک کشورها
امروز وزارت امورخارجه و دیپلمات های ما می بایست تبدیل به دیپلمات های علم وفناوری شوند و دانش لازم در این حوزه را پیدا کنند چرا که تجارت آینده ،تجارت فناوری هاست نه محصولات نهایی!
گسترش سبد سرمایه گذاری خطر پذیر ؛ چالش ها و فرصت ها
مهم ترین گلوگاه توسعه کمی و کیفی کسب و کارها در کشور، سازو کار تامین مالی موثر و کارآمد است. بر پایه تحلیل کارشناسان و خبرگان این عرصه، حمایت های کنونی هم ناکافی و هم ناکارآمد اند. به این معنا که پوشش مالی کافی برای بهره گیری از استعداد های تجاری دانش بنیان و فناور در سطح کشور وجود ندارد و حمایت های موجود هم بدلیل استفاده از سازو کارهای ناکارآمد به نتیجه مطلوب نمی رسند.
مدیریت منابع انسانی، مسئولیت اجتماعی و شفافیت
مدیریت منابع انسانی تابعی در سازمان است که عملکرد کارکنان را در راستای اهداف استراتژیک به حد اعلاء می­ رساند
لزوم حمایت از شرکت‌های نوآور فنآورانه به منظور تأثیرگذاری آن‌ها بر رونق و جهش تولید
اما امروزه "نوآوری" و "فنآوری" به‌عنوان پایه اساسی توسعه و از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی کشورها به‌شمار می‌آیند و از منابع اصلی ایجاد و کسب مزیت رقابتی می‌باشند.