مصاحبه ها

بهره مندی 1833 طرح صنایع پیشرفته از تسهیلات صندوق تاکنون / افزایش سقف تسهیلات از 3 به 5 میلیارد تومان
رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته کشور گفت: تاکنون این صندوق برای حمایت از صنایع های تک و پیشزفته کشور به ۱۸۳۳ طرح صنعتی تسهیلات اعطا کرده است .
ارائه 900 میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های‌ صنایع پیشرفته و فنآور
عضو هیأت مدیره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته با بیان اینکه فناوری های نوین پیشران توسعه دانش بنیان هستند، بر ضرورت شتاب دهی به فرآیند تجاری سازی دانش موجود و جایگزینی فناوری های وارداتی تأکید کرد.