دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ ۰۵:۴۶

اخبار

منابع انسانی دارایی نامشهود کسب و کارها

منابع انسانی دارایی نامشهود کسب و کارها
روز ملی منابع انسانی را به رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل، اعضای محترم هیات مدیره و تک تک نیروهای صندوق تبریک عرض می کنم.
 منابع انسانی با ارزشترین و مهترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیتهای اساسی هر سازمان است پس یکی از عمده ترین برنامه ریزی های سازمانی، برنامه ریزی منابع انسانی است.
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
به عقیده دو چنیزو روابینز (DECENZ ROBBINS) برنامه ریزی منابع انسانی فرآیندی است که به وسیله آن سازمان معین می کند که برای نیل به اهداف خود به چه تعداد کارمند، با چه تخصص و مهارتهایی برای چه مشاغلی و در چه زمانی نیاز دارد. هدف برنامه¬ریزی منابع انسانی تجزبه و بررسی تعادل عرضه و تقاضا با یک روش ساختار یافته است، این امر با یک تصویر روشن و با حرکت سریع با توجه به آینده آغاز می گردد و مقصود آن است که زمینه های عملی را به عنوان یک نتیجه تجزیه و تحلیل و تعیین کرد. در برنامه ریزی منابع انسانی ما به شناخت اعضاء و مهارتهای مورد نیاز برای انجام وظایف روزمره و تغییراتی که ممکن است ظرفیت کار را درآینده و حجم فعالیتهای تعهد شده را تغییر دهیم نیازمندیم. این درک خوبی از استراتژی و برنامه¬های تجاری جزئی تر را در بر می گیرد. این موضوع بیانگر آن است که سازمانها نیاز به شناخت دقیق از اعضا و ویژگیها و روابط بین آنان با سازمان دارد. برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی فرآیند است در جهت برقراری اهداف منابع انسانی و توسعه استراتژی ها منابع انسانی برای نیل به اهداف، سیاستها از طریق بسیج، توسعه و نگهداری منابع انسانی.
برنامه ریزی منابع انسانی ویژگیهای متماز و  مشخصه ذیل را داراست:
آگاهی: مفروضات روشن و آشکار را در مبحث منابع انسانی به وجود می آورد. 
تحلیلی: بر یک سری قضاوتها و واقعیات متکی است.
هدف گرایی: ابزاری برای تصمیم گیری سازمانی در جهت نیل به اهداف منابع انسانی به ویژه مقاصد سازمانی است.
چشم انداز در آینده: مسائل منابع انسانی را  پیش بینی و آینده نگری می کند.
جمع گرایی: برگروها توجه دارد نه افراد 
کمی: به افراد و اعضای سازمان توجه می کند.
سازمانها به آسانی با برنامه ریزی منابع انسانی به طریق زیر سازگاری می شوند:
برنامه ریزی بنیادی: این برنامه ریزی بیاگر آن است که برنامه ریزی منابع انسانی دارای اثر علمی است.
برنامه ریزی فرآیندی: این نوع برنامه¬ریزی نشانگر آن است برنامه ریزی منابع انسانی دارای فرایند سودمندی برای سازمان است.
برنامه ریزی سازمانی: این نوع برنامه ریزی، منابع و مسائل سازمانی را در بر می گیرد.
 
سازمانها بایستی موانعی که در اجرای برنامه ریزی منابع انسانی وجود دارد را شناسایی و در رفع آن اقدام کنند عمده ترین موانع موجود در برنامه ریزی منابع انسانی عبارتند از:
بدبینی نسبت به برنامه ریزی و پیش بینی در موارد خاص.
مقاومت واحدهای عملیاتی در مقابل دخالتهای واحدهای مرکزی.
عدم ارتباط بین فعالیتهای مختلف در فرآیند برنامه ریزی بخصوص برنامه ریزی تجاری، مالی و پرسنلی. 
تضاد و تعارض در مجموعه منابع انسانی که توسط واحدهای مالی و پرسنلی به وجود می آید.
در برنامه ریزی منابع انسانی توجه کافی به جنبه های کیفی (توسعه مهارتهای خاص و عملکرد بالقوه افراد) نمی شود.

 

               نخواهیم توانست آن شویم که می خواهیم                  اگر آن بمانیم که هستیم

 

۲۵ فروردین ۱۴۰۰ ۱۸:۰۴
تعداد بازدید : ۹,۱۲۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

  • نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر ،خیابان دوم(پژوهشگاه)، پلاک 21 
  • شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته
  • تلفن: 3 - 88748060(021) نمابر: 88748040(021)
  • صندوق پستی : 14155 - 1333 تهران | ایران

در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید