چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ ۱۷:۱۵

پرسش های متداول

1- صندوق از چه طرحهایی حمایت می کند؟
- تسهیلات صندوق طبق اساسنامه به طرحهایی که در حیطه صنایع پیشرفته بوده و از اولویت حمایتی صندوق برخوردار بوده و همچنین به شرکتهای خصوصی و تعاونی تعلق می گیرد. شرایط اخذ تسهیلات در صفحه نخست سایت قابل دسترسی است.

 

2- رقم تسهیلات اعطایی صندوق به چه میزان می باشد؟

- خط اعتباری تسهیلات صندوق برای شرکتها، تا سقف 50 میلیارد ریال می باشد. یعنی مجموع اعتباری که در اختیار شرکت در قالب تسهیلات یا صدور ضمانتنامه توسط صندوق قرار می گیرد، نباید از رقم فوق تجاوز نماید.

 

3- نرخ سود تسهیلات به چه میزان می باشد؟

- بسته به نوع فناوری، اشتغال زایی، شیوه تولید و ... بین 5 الی 15 درصد می باشد. (جزئیات در زمان بررسی و تصویب طرح مشخص می شود)

 

4- آیا ارائه ی تسهیلات با دوره تنفس هم همراه است و باز پرداختها از چه زمانی شروع می شود؟

      با توجه به نوع پروژه، دوره تنفس حداکثر 6 ماه بوده و بسته به نوع طرح متفاوت می باشد. پس از اتمام پرداخت آخرین قسط و طی دوره تنفس، بازپرداختها شروع می گردد.

 

5- بازه ی زمانی شروع و پایان قرارداد چه مقدار است؟

- زمان پرداخت اقساط تسهیلات، دوره تنفس و بازپرداخت با توجه به نوع پروژه بین 1 تا 3 سال می باشد.

 

6- روند اخذ تسهیلات چگونه است؟
- روند بررسی پروژه و اعطای تسهیلات منوط به ارسال نامه ی درخواست رسمی، پرسشنامه ی تکمیل شده طبق راهنمای  تنظیم، مدارک پیوستی و واریز هزینه کارشناسی قابل بررسی می باشد.

 

7- هزینه کارشناسی به چه میزان می باشد؟
- شامل 3 فیش جداگانه 500/000 ریالی تشکیل پرونده، یک در هزار رقم تسهیلات درخواستی کارمزد کارشناسی بهمراه تعهدنامه و اعلام شماره حساب شرکت جهت عودت یک در هزار در صورت راکد شدن طرح 

 

8- عوامل راکدی یک طرح کدامند؟
- عدم تطابق طرح ارائه شده با حیطه حمایتی صندوق
- اولویت دار نبودن طرح
- عدم تکمیل مدارک خواسته شده در زمان مقرر
- عدم توجیه فنی و اقتصادی
- گذشت بیش از 6 ماه از تصویب طرح و عدم تکمیل پیوستهای قرارداد و سایر موارد حقوقی

 

9- زمان بررسی طرح ارائه شده چه مدت می باشد؟
- باتوجه به حجم ورودی، بررسی طرحها پس از تکمیل مدارک نهایی در یک بازه زمانی 45 الی 60 روز صورت می پذیرد.

 

10- آیا برای خرید تجهیزات و واردات تسهیلات تعلق می گیرد؟
- برای خرید و انتقال فناوری بسته به نوع طرح در شرایط خاص تعلق گرفته و جهت واردات بصورت محصول خیر.

 

11- آیا برای شرکت در نمایشگاه تسهیلات تعلق می گیرد؟
- موضوع برگزاری نمایشگاه در حیطه حمایتی صندوق باشد
- درخواست تسهیلات دریک بازه ی زمانی منطقی قبل از شروع نمایشگاه به صندوق واصل شده باشد

 

12- چه تضمینی جهت اخذ تسهیلات گرفته می شود؟
- با توجه به رقم تسهیلات مصوب و آیین نامه های صندوق، تضامین شامل سفته با بیمه – سفته با ضمانت غیر – وثیقه ملکی – ضمانت بانکی – اوراق مشارکت می باشد

 

13- اولویت های حمایتی بررسی طرحها چیست؟
- فناوری نوین
- تولید داخلی بصورت CKD 
- اشتغال زایی
- صادرات
- تحقیقات

 

14- چه معیارهایی در بررسی طرحها جهت اخذ تسهیلات موثر است؟
- انطباق موضوع طرح با صنایع پیشرفته
- امکان پذیری اجرا از لحاظ فنی
- توجیه اقتصادی و برگشت سرمایه (حداکثر 1 تا 3 سال)

 

15)تهیه و تنظیم پیوستهای فنی قرارداد چگونه می باشد؟

بعد از تصویب طرح متقاضی در مرجع تصویب صندوق، متقاضی می‌بایست با هماهنگی با کارشناس مربوطه پیوستهای فنی قرارداد را تهیه و تنظیم نماید تا پس از تایید اداره نظارت برای عقد قرارداد به اداره امور مالی و اداری ارجاع گردد.

16)تایید اقساط قرارداد چگونه می باشد؟

پس از عقد قرارداد متقاضی با صندوق و دریافت پیش پرداخت، متقاضی باید طبق پیوستهای فنی قرارداد و رعایت موارد ذکر شده در آن، مستندات انجام مراحل قراداد را برای صندوق ارسال نماید. 

17)تخفیف سود صادراتی چیست؟

پس از عقد قرارداد صندوق با متقاضی و در طول مدت قرارداد تا زمان تسویه، در صورتیکه متقاضی اقدام به صادرات محصول مورد حمایت نماید، می‌تواند با ارائه مستندات معتبر صادراتی و تایید صندوق، از تخفیف سود صادراتی بهره‌مند گردد. 

18)تغییر پیوستها بعد از اجرای قرارداد امکان پذیر است؟

در صورتیکه متقاضی بعد از عقد قرارداد و در طول دوره پرداخت، نیاز به تغییر پیوستهای فنی قرارداد امضاء شده را داشته باشد با ارائه مستندات معتبر و لازم و نیز پس از بررسی‌های کارشناسی و تایید صندوق، تغییر پیوستهای قرارداد امکان پذیر می‌باشد.

 
  • نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر ،خیابان دوم(پژوهشگاه)، پلاک 21 
  • شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته
  • تلفن: 3 - 88748060(021) نمابر: 88748040(021)
  • صندوق پستی : 14155 - 1333 تهران | ایران

در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید