انتشارات

کتاب نماد  

 

 

جلد کتاب نمایشگاه دائمی صحا  

 

کتاب نمایشگاه دائمی محصولات صنایع الکترونیک و فناوری اطلاعات کتاب نمایشگاه دائمی محصولات صنایع الکترونیک و فناوری اطلاعات

اساسنامه1

 

کتاب کارنامه صحا

کتاب کارنامه صحا؛ 17 سال عملکرد کتاب کارنامه صحا؛ 17 سال عملکرد

جمع بندی اجلاس فعالان صنایع الکترونیک
جمع بندی نشست های تخصصی اجلاس فعالان صنابع الکترونیک جمع بندی نشست های تخصصی اجلاس فعالان صنابع الکترونیک

اثر بخشی صحا
اثربخشی(گزارشی از انجام ماموریت های صحا و برآوردی از اثربخشی تسهیلات اعطایی و حمایت های انجام شده در سال 1394) اثربخشی(گزارشی از انجام ماموریت های صحا و برآوردی از اثربخشی تسهیلات اعطایی و حمایت های انجام شده در سال 1394)

 تامین مالی از طریق فرابورس

 

تامین مالی صنایع الکترونیک از طریق فرابورس تامین مالی صنایع الکترونیک از طریق فرابورس

شیوه های نامین مالی   

 

شیوه های نوین تامین مالی صنایع پیشرفته شیوه های نوین تامین مالی صنایع پیشرفته

شبکه تامین مالی جهانی  

 

 

شبکه تامین مالی جهانی شبکه تامین مالی جهانی

 

 

جلد اثربخشی سال 97

 

 

اساسنامه صنایع پیشرفته

 

جلد

 

 

جلد

 

 

اثر بخشی 99