اطلاعات تماس

نشانی:  تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر ،خیابان دوم(پژوهشگاه)، پلاک 21

صندوق پستی:   1333- 14155 تهران | ایـران

تلفن:   3 - 88748060(021)    

نمابر:   88748040(021)

وب گاه: .www.airdfh.ir

پست الکترونیکی:   info@airdfh.ir 

شماره پیام کوتاه:   300086914

 

 

نقشه