حضور مهندس منصور فتحعلی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی در صندوق حمایت از صنایع پیشرفته

دیدار با مهندس فتحعلی 1

دیدار با مهندس فتحعلی 1

دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیدار با مهندس فتحعلی 2

دیدار با مهندس فتحعلی 2

دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیدار با مهندس فتحعلی 8

دیدار با مهندس فتحعلی 8

سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیدار با مهندس فتحعلی 7

دیدار با مهندس فتحعلی 7

سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیدار با مهندس فتحعلی 6

دیدار با مهندس فتحعلی 6

سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیدار با مهندس فتحعلی 5

دیدار با مهندس فتحعلی 5

سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیدار با مهندس فتحعلی 4

دیدار با مهندس فتحعلی 4

سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیدار با مهندس فتحعلی 3

دیدار با مهندس فتحعلی 3

سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیدار با مهندس فتحعلی

دیدار با مهندس فتحعلی

دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید