جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸

سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان گیلان و همراهی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

سفر همراه وزیر به گیلان

سفر همراه وزیر به گیلان

یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
سفر همراه وزیر به گیلان

سفر همراه وزیر به گیلان

یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
سفر همراه وزیر به گیلان

سفر همراه وزیر به گیلان

یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
س

س

یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
سفر همراه وزیر به گیلان

سفر همراه وزیر به گیلان

یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
سفر همراه وزیر به گیلان

سفر همراه وزیر به گیلان

یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
سفر همراه وزیر به گیلان

سفر همراه وزیر به گیلان

یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
سفر همراه وزیر به گیلان

سفر همراه وزیر به گیلان

یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
سفر همراه وزیر به گیلان

سفر همراه وزیر به گیلان

یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید