مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید صحا/ آذرماه 1400

مراسم تودیع و معارفه  19

مراسم تودیع و معارفه 19

دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰
مراسم تودیع و معارفه  20

مراسم تودیع و معارفه 20

دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰
مراسم تودیع و معارفه  17

مراسم تودیع و معارفه 17

دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰
مراسم تودیع و معارفه  14

مراسم تودیع و معارفه 14

دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰
مراسم تودیع و معارفه  13

مراسم تودیع و معارفه 13

دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰
مراسم تودیع و معارفه  15

مراسم تودیع و معارفه 15

دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰
مراسم تودیع و معارفه  16

مراسم تودیع و معارفه 16

دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰
مراسم تودیع و معارفه  5

مراسم تودیع و معارفه 5

دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰
مراسم تودیع و معارفه  12

مراسم تودیع و معارفه 12

دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲ ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید