بازدید مدیرعامل صحا از گروه صنعتی اونیکس / سفر استانی اردبیل آبان ماه 1400

گروه صنعتی اونیکس 13

گروه صنعتی اونیکس 13

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰
گروه صنعتی اونیکس 11

گروه صنعتی اونیکس 11

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰
گروه صنعتی اونیکس 6

گروه صنعتی اونیکس 6

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰
گروه صنعتی اونیکس 7

گروه صنعتی اونیکس 7

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰
گروه صنعتی اونیکس 14

گروه صنعتی اونیکس 14

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰
گروه صنعتی اونیکس 10

گروه صنعتی اونیکس 10

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰
گروه صنعتی اونیکس 12

گروه صنعتی اونیکس 12

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰
گروه صنعتی اونیکس 4

گروه صنعتی اونیکس 4

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰
گروه صنعتی اونیکس 2

گروه صنعتی اونیکس 2

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲ ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید