دیدار مدیرعامل صحا با معاون پژوهشی و جمعی از مدیران ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری / آبان 1400

رسانه جدید

رسانه جدید

شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
دیدار با معاون وزیر علوم  11

دیدار با معاون وزیر علوم 11

شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
دیدار با معاون وزیر علوم  9

دیدار با معاون وزیر علوم 9

شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
دیدار با معاون وزیر علوم  6

دیدار با معاون وزیر علوم 6

شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
دیدار با معاون وزیر علوم  12

دیدار با معاون وزیر علوم 12

شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
دیدار با معاون وزیر علوم  10

دیدار با معاون وزیر علوم 10

شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
دیدار با معاون وزیر علوم  8

دیدار با معاون وزیر علوم 8

شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
دیدار با معاون وزیر علوم  4

دیدار با معاون وزیر علوم 4

شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
دیدار با معاون وزیر علوم  7

دیدار با معاون وزیر علوم 7

شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲ ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید