نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی سازمان ها، شرکت ها و موسسات تابعه وزارت صمت /آبان ماه 1400

نشست روابط عمومی های وزارت صمت  14

نشست روابط عمومی های وزارت صمت 14

سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰
نشست روابط عمومی های وزارت صمت  13

نشست روابط عمومی های وزارت صمت 13

سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰
نشست روابط عمومی های وزارت صمت  12

نشست روابط عمومی های وزارت صمت 12

سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰
نشست روابط عمومی های وزارت صمت  18

نشست روابط عمومی های وزارت صمت 18

سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰
نشست روابط عمومی های وزارت صمت  10

نشست روابط عمومی های وزارت صمت 10

سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰
نشست روابط عمومی های وزارت صمت  6

نشست روابط عمومی های وزارت صمت 6

سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰
نشست روابط عمومی های وزارت صمت  11

نشست روابط عمومی های وزارت صمت 11

سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰
نشست روابط عمومی های وزارت صمت  17

نشست روابط عمومی های وزارت صمت 17

سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰
نشست روابط عمومی های وزارت صمت  7

نشست روابط عمومی های وزارت صمت 7

سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲ ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید