امضای تفاهم نامه صحا با استانداری، سازمان صمت و مراکز علمی استان اردبیل/ سفر استانی آبان ماه 1400

امضای تفاهم نامه 23

امضای تفاهم نامه 23

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
امضای تفاهم نامه 17

امضای تفاهم نامه 17

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
امضای تفاهمنامه همکاری  6

امضای تفاهمنامه همکاری 6

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
امضای تفاهمنامه همکاری  9

امضای تفاهمنامه همکاری 9

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
امضای تفاهمنامه همکاری  15

امضای تفاهمنامه همکاری 15

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
امضای تفاهم نامه 18

امضای تفاهم نامه 18

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
امضای تفاهم نامه 21

امضای تفاهم نامه 21

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
امضای تفاهم نامه 22

امضای تفاهم نامه 22

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
امضای تفاهم نامه 24

امضای تفاهم نامه 24

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید