نشست مدیرعامل صحا با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اردبیل / سفر استانی اردبیل آبان ماه 1400

نشست با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اردبیل 10

نشست با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اردبیل 10

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
نشست با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اردبیل 1

نشست با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اردبیل 1

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
نشست با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اردبیل 2

نشست با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اردبیل 2

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
نشست با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اردبیل 4

نشست با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اردبیل 4

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
نشست با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اردبیل 5

نشست با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اردبیل 5

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
نشست با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اردبیل 3

نشست با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اردبیل 3

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
نشست با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اردبیل 16

نشست با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اردبیل 16

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
نشست با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اردبیل 15

نشست با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اردبیل 15

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
نشست با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اردبیل 13

نشست با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اردبیل 13

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید