نشست تخصصی با واحدهای فناور و دانش بنیان در دانشگاه محقق اردبیلی / سفر استانی اردبیل آبان ماه 1400

نشست تخصصی با واحدهای فناور اردبیل  5

نشست تخصصی با واحدهای فناور اردبیل 5

شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰
نشست تخصصی با واحدهای فناور اردبیل  7

نشست تخصصی با واحدهای فناور اردبیل 7

شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰
نشست تخصصی با واحدهای فناور اردبیل  6

نشست تخصصی با واحدهای فناور اردبیل 6

شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰
نشست تخصصی با واحدهای فناور اردبیل  8

نشست تخصصی با واحدهای فناور اردبیل 8

شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰
نشست تخصصی با واحدهای فناور اردبیل  24

نشست تخصصی با واحدهای فناور اردبیل 24

شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰
نشست تخصصی با واحدهای فناور اردبیل  13

نشست تخصصی با واحدهای فناور اردبیل 13

شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰
نشست تخصصی با واحدهای فناور اردبیل  17

نشست تخصصی با واحدهای فناور اردبیل 17

شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰
نشست تخصصی با واحدهای فناور اردبیل  20

نشست تخصصی با واحدهای فناور اردبیل 20

شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰
نشست تخصصی با واحدهای فناور اردبیل  19

نشست تخصصی با واحدهای فناور اردبیل 19

شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید