دیدار رئیس سازمان صمت و مدیران ارشد صنایع استان البرز با مدیرعامل صحا / مهرماه 1400

دیدار مدیران صنایع استان البرز با مدیرعامل صحا  4

دیدار مدیران صنایع استان البرز با مدیرعامل صحا 4

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰
دیدار مدیران صنایع استان البرز با مدیرعامل صحا  1

دیدار مدیران صنایع استان البرز با مدیرعامل صحا 1

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰
دیدار مدیران صنایع استان البرز با مدیرعامل صحا  10

دیدار مدیران صنایع استان البرز با مدیرعامل صحا 10

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰
دیدار مدیران صنایع استان البرز با مدیرعامل صحا  5

دیدار مدیران صنایع استان البرز با مدیرعامل صحا 5

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰
دیدار مدیران صنایع استان البرز با مدیرعامل صحا  9

دیدار مدیران صنایع استان البرز با مدیرعامل صحا 9

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰
دیدار مدیران صنایع استان البرز با مدیرعامل صحا  3

دیدار مدیران صنایع استان البرز با مدیرعامل صحا 3

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰
دیدار مدیران صنایع استان البرز با مدیرعامل صحا  2

دیدار مدیران صنایع استان البرز با مدیرعامل صحا 2

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰
دیدار مدیران صنایع استان البرز با مدیرعامل صحا  11

دیدار مدیران صنایع استان البرز با مدیرعامل صحا 11

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰
دیدار مدیران صنایع استان البرز با مدیرعامل صحا  12

دیدار مدیران صنایع استان البرز با مدیرعامل صحا 12

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲ ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید