امضای تفاهمنامه همکاری بین صحا وسازمان نظام صنفی رایانه ای کشور / مردادماه 1400

رسانه جدید

رسانه جدید

سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰
امضای تفاهم نامه 18

امضای تفاهم نامه 18

سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰
امضای تفاهم نامه 17

امضای تفاهم نامه 17

سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰
امضای تفاهم نامه 16

امضای تفاهم نامه 16

سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰
امضای تفاهم نامه 15

امضای تفاهم نامه 15

سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰
امضای تفاهم نامه 12

امضای تفاهم نامه 12

سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰
امضای تفاهم نامه 11

امضای تفاهم نامه 11

سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰
امضای تفاهم نامه 10

امضای تفاهم نامه 10

سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰
امضای تفاهم نامه 8

امضای تفاهم نامه 8

سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲ ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید