بازدید مدیرعامل صحا از شرکت شیرآلات بلندا / سفر استانی قم تیرماه 1400

شیرآلات بلندا 1

شیرآلات بلندا 1

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شیرآلات بلندا 13

شیرآلات بلندا 13

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شیرآلات بلندا 12

شیرآلات بلندا 12

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شیرآلات بلندا 11

شیرآلات بلندا 11

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شیرآلات بلندا 10

شیرآلات بلندا 10

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شیرآلات بلندا 9

شیرآلات بلندا 9

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شیرآلات بلندا 8

شیرآلات بلندا 8

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شیرآلات بلندا 7

شیرآلات بلندا 7

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شیرآلات بلندا 6

شیرآلات بلندا 6

شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲ ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید