سفر استانی قزوین و افتتاح 6 طرح تعاونی و صنعتی / شهریور 99

افتتاح طرح،قزوین 1

افتتاح طرح،قزوین 1

پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
افتتاح طرح،قزوین 1

افتتاح طرح،قزوین 1

پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
افتتاح طرح،قزوین 12

افتتاح طرح،قزوین 12

پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
افتتاح طرح،قزوین 13

افتتاح طرح،قزوین 13

پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
افتتاح طرح،قزوین 11

افتتاح طرح،قزوین 11

پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
افتتاح طرح،قزوین 19

افتتاح طرح،قزوین 19

پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
افتتاح طرح،قزوین 3

افتتاح طرح،قزوین 3

پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
افتتاح طرح،قزوین 10

افتتاح طرح،قزوین 10

پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
افتتاح طرح،قزوین 18

افتتاح طرح،قزوین 18

پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید