مراسم تودیع و معارفه مسئول حراست صندوق حمایت از صنایع پیشرفته / مرداد ماه 99

جلسه تودیع و معارفه 9

جلسه تودیع و معارفه 9

سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
جلسه تودیع و معارفه 16

جلسه تودیع و معارفه 16

سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
تودیع و معارفه 1

تودیع و معارفه 1

دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
جلسه تودیع و معارفه 2

جلسه تودیع و معارفه 2

سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
جلسه تودیع و معارفه 17

جلسه تودیع و معارفه 17

سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
جلسه تودیع و معارفه 20

جلسه تودیع و معارفه 20

سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
جلسه تودیع و معارفه 21

جلسه تودیع و معارفه 21

سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
جلسه تودیع و معارفه 14

جلسه تودیع و معارفه 14

سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
جلسه تودیع و معارفه 18

جلسه تودیع و معارفه 18

سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید