جلسه با هیات مدیره شهرک صنعتی برق و الکترونیک سهند آذران و انجمن برق و الکترونیک آذربایجان شرقی/ تیرماه 99

جلسه انجمن برق و الکترونیک آذربایجان شرقی 16

جلسه انجمن برق و الکترونیک آذربایجان شرقی 16

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹
جلسه انجمن برق و الکترونیک آذربایجان شرقی 15

جلسه انجمن برق و الکترونیک آذربایجان شرقی 15

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹
جلسه انجمن برق و الکترونیک آذربایجان شرقی 2

جلسه انجمن برق و الکترونیک آذربایجان شرقی 2

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹
جلسه انجمن برق و الکترونیک آذربایجان شرقی 14

جلسه انجمن برق و الکترونیک آذربایجان شرقی 14

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹
جلسه انجمن برق و الکترونیک آذربایجان شرقی 13

جلسه انجمن برق و الکترونیک آذربایجان شرقی 13

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹
جلسه انجمن برق و الکترونیک آذربایجان شرقی 10

جلسه انجمن برق و الکترونیک آذربایجان شرقی 10

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹
جلسه انجمن برق و الکترونیک آذربایجان شرقی 9

جلسه انجمن برق و الکترونیک آذربایجان شرقی 9

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹
جلسه انجمن برق و الکترونیک آذربایجان شرقی 6

جلسه انجمن برق و الکترونیک آذربایجان شرقی 6

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹
جلسه انجمن برق و الکترونیک آذربایجان شرقی 5

جلسه انجمن برق و الکترونیک آذربایجان شرقی 5

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید