بازدید از خط تولید سیم و کابل دولایه و تیر بتنی هلدینگ سنتال _سفر استانی آذربایجان شرقی /تیرماه 99

بازدید از خط تولید سیم و کابل و تیر بتنی 3

بازدید از خط تولید سیم و کابل و تیر بتنی 3

پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
بازدید از خط تولید سیم و کابل و تیر بتنی 2

بازدید از خط تولید سیم و کابل و تیر بتنی 2

پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
بازدید از خط تولید سیم و کابل و تیر بتنی 13

بازدید از خط تولید سیم و کابل و تیر بتنی 13

پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
بازدید از خط تولید سیم و کابل و تیر بتنی 10

بازدید از خط تولید سیم و کابل و تیر بتنی 10

پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
بازدید از خط تولید سیم و کابل و تیر بتنی 9

بازدید از خط تولید سیم و کابل و تیر بتنی 9

پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
بازدید از خط تولید سیم و کابل و تیر بتنی 8

بازدید از خط تولید سیم و کابل و تیر بتنی 8

پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
بازدید از خط تولید سیم و کابل و تیر بتنی 11

بازدید از خط تولید سیم و کابل و تیر بتنی 11

پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
بازدید از خط تولید سیم و کابل و تیر بتنی 7

بازدید از خط تولید سیم و کابل و تیر بتنی 7

پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
بازدید از خط تولید سیم و کابل و تیر بتنی 6

بازدید از خط تولید سیم و کابل و تیر بتنی 6

پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید