حوزه مدیرعامل

نام شخصسمتاطلاعات تماس
سیده فاطمه هاشمی رئیس دفتر مدیر عامل
تلفن : 88748060
داخلی : 310
فکس : 88501253
ایمیل :
محمود پرویزیان رئیس اداره حقوقی
تلفن : 88748060
داخلی : 401
فکس : 88501253
ایمیل :
بهروز میرزایی شیرمرد مسئول روابط عمومی
تلفن : 88748060
داخلی : 206
فکس : 88501253
ایمیل :
مجید معزی مسئول حراست
تلفن : 88748060
داخلی : 280