حوزه مدیرعامل

نام شخصسمتاطلاعات تماس
میر حسین حسینی مشاور و رئیس اداره حوزه مدیرعامل
تلفن : 88748060
داخلی : 347
فکس : 88501253
ایمیل :
محمود پرویزیان رئیس اداره حقوقی
تلفن : 88748060
داخلی : 401
فکس : 88501253
ایمیل :
بهروز میرزایی شیرمرد مدیر روابط عمومی
تلفن : 88748060
داخلی : 206
فکس : 88501253
ایمیل :
علی خطیبی فر مسئول حراست
تلفن : 88748060
داخلی : 280