هیات مدیره و مدیرعامل

نام شخصسمتاطلاعات تماس
محسن نادری منش مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره
تلفن : 88748060
داخلی : 310
فکس : 88501253
حمید وطن دوست عضو موظف هیات مدیره و مدیر فنی و اعتباری
تلفن : 021-88748060
داخلی : 421
هادی ادیب عضو موظف هیأت مدیره و سرپرست مدیریت توسعه و منابع
تلفن : 88748060
داخلی : 333-330
ایمیل :
رضا کلانتری نژاد عضو غیر موظف هیات مدیره
تلفن : 021-88748060