معرفی و اساسنامه

صندوق حما‌یت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته شرکتی دولتی و مادر تخصصی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکتی 100% دولتی است که به حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته در بخش های خصوصی و تعاونی می پردازد.

قانون تأسیس صندوق در سال 1375 با عنوان صندوق حما‌یت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اساسنامه آن در سال 1376 مورد موافقت هیأت محترم وزیران قرار گرفت.

مجمع عمومی صندوق متشکل از وزراء صنعت، معدن و تجارت (رییس مجمع عمومی) - ارتباطات و فناوری اطلاعات - امور اقتصادی و دارایی- علوم، تحقیقات و فناوری - دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - نیرو - بهداشت و درمان و رییس سازمان برنامه و بودجه می‌باشد.

نخستین اعضای هیأت مدیره صندوق در سال 1377 با حکم رییس محترم مجمع عمومی منصوب و صندوق فعالیت خود را آغاز نمود.

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته از سال 1398 با سرمایه ای بالغ بر 1250 میلیارد ریال مشغول به فعالیت می باشد.

.

 اعضاء فعلی هیئت مدیره                                                                       

نام و نام خانوادگی

سمت

                    رضا نقی پور

               رییس هیأت مدیره و مدیر عامل

مهدی فرنیان
عضو موظف هیأت مدیره
شهیاد آبنار

                         عضو موظف هیأت مدیره

هادی ادیب
عضو موظف هیأت مدیره